Вісник Львівського університету. Серія педагогічна

Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, який включений до переліку фахових наукових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 № 1021), друкує оригінальні (раніше ніде не опубліковані) наукові статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем сучасної філософії освіти, теорії та практики виховання учнівської та студентської молоді, дидактики середньої та вищої школи, історії педагогіки, соціальної та корекційної педагогіки, андрагогіки, освітнього менеджменту, порівняльної педагогіки тощо.