СУБ’ЄКТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ГРОМАД У ПОЛЬСЬКОМУ ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Pawel Majka

Анотація


Предметом цієї статті є проблема оподаткування земельних громад та компаній, що контролюють їхню діяльність, оскільки є низка сумнівів щодо їх визнання платниками індивідуальних податків. Ці суб’єкти у польському законодавстві є залишками соціальних відносин ХІХ століття, пов’язаних зі скасуванням феодальної власності у Східній Польщі на землях, анексованих російською та австрійською державами. Своєю чергою, чинне законодавство про правовий статус земельних громад було прийняте у 1960 роках. Також важливо зазначити, що відносно форми ці суб’єкти не змінювалися під час реформи політичної системи 1990 років. Незважаючи на появу нових інституцій у приватному та публічному праві (зокрема в адміністративному та фінансовому праві) земельні громади та компанії, що контролюють їхню діяльність залишилися, чим спричинили велику кількість проблем у теорії та на практиці. Потрібно зазначити, що ці проблеми також є важливими на практиці, тому що кількість зареєстрованих земельних громад досягла 5 100, а площа земель 107 тис. гектарів. Тому юридичний аналіз земельних громад у польському податковому законодавстві у контексті структури оподаткування є виправданим. У процесі проведення такого аналізу важливо використати теоретичну модель платника податків, розрізняючи нормативні елементи, що складають цю модель, яку розробив професор М. Каліновскі. З теоретичної моделі платника податків випливає, що раціональний законодавець при виборі певного виду платника податків повинен брати до уваги щонайменше три важливі аспекти: платник податків має знати, як правильно сплачувати податок, мати можливість здійснити оплату та мати можливість здійснювати права та обов’язки платника податків.
Беручи до уваги вказані вище теоретичні узагальнення та чинне законодавство, автор дійшов висновку, що земельні громади та компанії, що контролюють їхню діяльність не є платниками податку на доходи фізичних осіб, податку з обороту та податку на майно. Автор визначив поняття фізичних осіб, які є учасниками земельної громади, та охопив низку практичних проблем. Також було встановлено, що проблеми, які стосуються суб’єктності земельної громади походять від ігнорування результатів теоретичних досліджень щодо юридичної правосуб’єктності. При цьому для розв’язання вказаних проблем, потрібні зміни у чинному законодавстві.


Ключові слова


платник податків, податок на прибуток, податок на нерухомість, сільський податок, лісове оподаткування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bieniek, G., Rudnicki, S. (2004). Nieruchomości. Zagadnienia prawne. Warszawa.

Brzezinski, B., Dębowska-Romanowska, T., Kalinowski, M., Wójtowicz, W. (1997). Prawo finansowe. Warszawa.

Etel, L. (2005). Podatek od nieruchomości, rolny, leśny. Warszawa.

Gajl, N. (1992). Finanse i prawo finansowe. Warszawa.

Kalinowski, M. (1999). Podmiotowość prawna podatnika. Toruń.

Kalinowski, M. (1999). Podmiotowość podatkowa w ordynacji podatkowej (wybrane zagadnienia). Ordynacja podatkowa. Studia. Red. B. Brzeziński, C. Kosikowski. Łódź; Warszawa.

Kostecki, A. (1985). Elementy konstrukcji instytucji podatku. System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 3, Instytucje budżetowe. Ossolineum.

Kostecki, A. (1992). Podatkowy stan faktyczny. Studia z zakresu prawa finansowego i polityki finansowej, red. M. Mazurkiewicz. Wrocław.

Szachułowicz, J. (2002). Status prawny wspólnot gruntowych. Przegląd Sądowy Nr 9.

Ostrowski, K. (1970). Prawo finansowe. Zagadnienia ogólne. Warszawa.

Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483, as amended.

Act of 10 July 2015 amending the Act on the Development of Land Communities. Journal of Laws of 2015., item 1276.

Consolidated text: Journal of Laws of 2016, item 703.

Consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 800, as amended.

Consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 1036, as amended.

Consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 200, as amended.

Consolidated text: Journal of Laws from 2017, item 221 as amended.

Consolidated text: Journal of Laws from 2017, item 1821 as amended.

Reference number of files C-180/10 and C-181/10.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 12.12.2012, II FSK 2409/10.

Judgment of Provincial Administrative Court in Rzeszow of 22.03.2018, reference number of files: I SA/Rz 79/18.

Judgment of Provincial Administrative Court in Gliwice of 6.12.2010 r., III SA/Gl 1697/10; judgment of Provincial Administrative Court in Rzeszow of 4.10.2014, I SA/Rz 126/14.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.180

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.