КІБЕРНЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК НОВІТНІЙ НАПРЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Pylyp Demchenko

Анотація


Розглянуто проблематику щодо визначення місця кібернетичної безпеки в якості новітнього напряму інформаційної складової в системі національної безпеки України. Обґрунтовано наявність викликів та загроз у сфері використання кібернетичного простору, які можуть становити загрозу інтересам України. Розглянуто поняття та сутність кібернетичної безпеки з погляду правової науки, визначено проблематику забезпечення інформаційного суверенітету України на сьогодні та вказано на важливість положень норм Конституції України щодо реалізації концепції кібернетичної безпеки України в межах сучасної системи національної безпеки України. Проаналізовано основні положення нор­мативно-правових актів у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в Україні. Підсумо­вано, що будучи новітнім напрямом національної безпеки України, в основу реалізації концепції кібернетичної безпеки України покладено саме норми Основного Закону – Конституції України, що обумовлюється проголошенням захисту незалежності та суверені­тету України, прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства та держави загалом, як основоположного завдання держави та обов’язку всього народу України.


Ключові слова


безпекова політика, кіберпростір, критична інфраструктура, суверенітет, виклики та загрози

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonov, V. O. (2017). Konstytutsiino-pravovi zasady natsionalno i bezpeky Ukrainy: monohrafiia. Kyiv: Talkom.

Baranov, O. A. Pro tlumachennia ta vyznachenniaponiattia «ckiberbezpeka» Retrievered from: http://ippi.org.ua/baranov-oa-pro-tlumachennya-ta-viznachennya-ponyattya -»kiberbezpeka»

Butuzov, V. M (2010). Protydiia kompiuternii zlochynnosti v Ukraini (systemno-strukturnyianaliz): monohrafiia. Kyiv: KYT.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrains’koi movy (2012). O. O. Ieroshenko (Ukl.). Donets’k: «HloriiaTreid» LLC.864.

Diorditsa, I. V. Poniattia ta zmist natsionalnoi systemy kiberbezpeky. Retrievered from:http://goal-int.org/ponyattya-ta-zmist-nacionalnoi-sistemi-kiberbezpeki

Dmytrenko, M. A. (2008). Politychna systema Ukrainy: rozvytok v umovakh hlobalizatsii ta informatsiinoi revoliutsii. Kyiv: Znannia Ukrainy.

Konstytutsiia Ukrainy. (28.06.1996). Zakon. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, Art. 141 (accessed 01.02.2018).

Kormych, B. A. (2004). Informatsiina bezpeka: orhanizatsiino-pravoviosnovy: Navchal»nyj posibnyk. Kyiv: Kondor.

Pro zatverdzhennia Polozhennia «Pro Natsionalnyi koordynatsiinyi tsentr kiberbezpeky» (07.06 2016). Ukaz Prezydenta Ukrainy (2016). Retrievered from: https://www.president.gov.ua/documents/962016-19836

Pro informatsiinyi suverenitet ta informatsiinu bezpeku Ukrainy (04.02.1998). Proekt Zakonu (1998). Retrievered from: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=20812&pf35401

Pro informatsiinyi suverenitet ta informatsiinu bezpeku Ukrainy (07.07.1998). Proekt Zakonu (1998). Retrievered from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=4192

Pro informatsiinyi suverenitet ta informatsiinu bezpeku Ukrainy (12.08. 1999). Proekt Zakonu (1999). Retrievered from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=5871

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy (21.06.2018). Zakon.(2018). Retrievered from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Pro osnovni zasady zabezpechennia kibernetychnoi bezpeky Ukrainy (05.10.2017). Zakon (2017).Retrievered from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19

Pro Osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 rr. (09.01.2007). Zakon Ukrainy (2007). Retrievered from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16

Pro rishennia Radynational»noi bezpeky i oborony Ukrainy vid 27 sichnia 2016 roku «Pro Stratehiiu kiberbezpeky Ukrainy» (15.03.2016) Ukaz Prezydenta Ukrainy (2016). Retrievered from: https://www.president.gov.ua/documents/962016-19836

Rossyia – v top-5 myrovyh kyberarmyi. Retrievered from: https: jam-news.net/?p=11304&lang=ru.

Samit NATO u Varshavi: strymuvanniaRosii z prostiahnutoiu do neirukoiu. Retrievered from: http://www.dw.com/uk/samit-nato-u-varshavi-strymuvannia-rosii-z-prostiahnutoiu-do-nei-rukoiu/a-19389540

Furashev, V. H. (2012). Kibernetychnyi ta informatsiinyi prostir, kiberbezpeka ta informatsiina bezpeka: sutnist, vyznachennia, vidminnosti. Informatsiia i pravo. 2, 162–169.

Gibson, W. (1984). Neoromancer. Retrievered from:: http://readli.net/neyromant-sbornik

Franscella, J. Cybersecurityvs Cyber Security : When, Why and How to Use the Term. Retrievered from: http://www.infosecisland.com/blogview/23287-Cybersecurity-vs-Cyber-Security-When-Why-and-How-to-Use-the -Term.html
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.170

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.