ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРОКОВИХ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ

Ihor Oleksiv

Анотація


Розглянуто підстави та умови використання строкових трудових договорів при прий­нятті на роботу. Зазначено, що в умовах глобалізації ринку праці зростають випадки розширення сфери застосування строкових трудових правовідносин, які нерідко призво­дять до зниження соціальних і правових гарантій найманих працівників. Запропо­новано варіанти вдосконалення правового регулювання відносин найму робочої сили на підставі трудових договорів строкового характеру з використанням досвіду зарубіжних країн та чіткого дотримання міжнародних стандартів, що панують у цій сфері.
Значну увагу присвячено проблемам вирішення трудових спорів, які пов’язані з необ­ґрунтованим укладенням строкових трудових договорів з працівниками. Судова практика тут показує, що переважно суди керуються формальними обставинами справи, а це не сприяє захисту прав найманих працівників. Запропоновано, при вирішенні таких категорій справ, з’ясовувати процедуру, що передувала укладенню трудового договору та виявляти наявність та/або відсутність у працівника волевиявлення на укладення саме строкового трудового договору.


Ключові слова


трудовий договір, строк трудового договору, порядок укладення трудового договору, прийом на роботу, заява працівника

Повний текст:

PDF

Посилання


Busel, V. (2005). Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy. Irpin': VTF «Perun». Retrieved from https://archive.org/download/velykyislovnyk/Бусел%20В.Т.%20Великий%20тлумачний%20словник%20сучасної%20української%20мови.pdf (accessed 20.02.2018).

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy [The Labour Code of Ukraine]. (10.12.1971). Kodeks Ukrainy. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (accessed 20.02.2018).

Konventsiia Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi № 158 pro prypynennia trudovykh vidnosyn z initsiatyvy robotodavtsia [Convention concerning Termination of Employment at the initiative of the Employer]. (22.06.1982). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_005 (accessed 20.02.2018).

Postanova Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy u spravi № 308/8186/15-c. (13.09.2017). Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen'. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/69974035 (accessed 20.02.2018).

Rekomendatsiia Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi № 166 schodo prypynennia trudovykh vidnosyn z initsiatyvy robotodavtsia [Recommendation concerning Termination of Employment at the initiative of the Employer]. (22.06.1982). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_276 (accessed 20.02.2018).

Ukhvala Vyschoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav u spravi № 202/5826/15-c. (13.04.2016). Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen'. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/57255956 (accessed 20.02.2018).

Schodo poriadku ukladennia trudovoho dohovoru ta kontraktu. (03.02.2003). Lyst Ministerstva pratsi ta sotsial'noi polityky Ukrainy. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5643.html (accessed 20.02.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.66.8148

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.