ЮРИДИЧНИЙ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА (МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Vitaliy Kosovych

Анотація


Розглянуто пошук можливостей імплементації у вітчизняну юридичну практику одного із основоположних принципів сучасного права – принципу верховенства права. Для конкретизації цього принципу, який нині активно використовують у законодавстві України, обрано його дослідження крізь призму переліку компонентів верховенства права, запропонованого у висновку Венеціанської комісії від 25–26 березня 2011 року. Встановлено, що за ступенем визначеності та бажаної реалізації на практиці їх, на нашу думку, можна розмежувати на декілька видів, зокрема: оціночні, напівоціночні, бланкетні, складні для застосування (радше політичні, аніж правові) та формально окреслені. Для дієвого впровадження принципу верховенства права у правотворчу, правозастосовну, правореалізаційну та правотлумачну практику, за умови значної неформалізованості його складових, запропоновано використати арсенал юридичної техніки та технології. Визна­чено конкретні засоби юридичної техніки та стадії правотворчої технології, якими доцільно оперувати під час такого впровадження. Отже, сформовано методологію вико­ристання юридичного техніко-технологічного інструментарію, що сприятиме забезпеченню панування у правовій системі України принципу верховенства права.


Ключові слова


юридична техніка, юридична технологія, принцип верховенства права, критерії верховенства права, правовий моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


European commission «For democracy through a right» (Venetian commission) Supremacy of right. (Lecture approved by Venetian Commissionon 86 plenary meeting (Venice, on March, 25–26, 2011). (2011). Addition: the Control list of questions for the estimation of the state of supremacy of right in the separate states. Right оf Ukraine, 10.

Kosovych, V. M. (2010). Evaluation concepts as means of legal technique. Lviv: Triad-plus.

Kosovych, V. M. (2015). Improvement of normatively-legal acts of Ukraine: technique-technological aspect. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv.

Onyshchk, I. (2017). The legal monitoring: problems of methodology, theory and practice. Ivano-Frankivsk; Drohobych: Circle.

Rabinovych, P. M. (2008). The basis of the general theory of law and state. Lviv: Edge.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.66.8059

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.