РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Володимир Миколайович Бурдін

Анотація


Початком істотного реформування юридичної освіти можна вважати розпорядження Кабінету Міністрів України № 121-р від 27 січня 2016 року «Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на нав­чання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання». Не можна оминути увагою також і проект Закону «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії», зареєстрований у Верховній Раді 28 вересня 2017 року.
Проект закону передбачає кілька радикальних нововведень, які викликали неодно­значне сприйняття юридичною спільнотою. Перш за все, негативно сприймаються поло­ження про запровадження наскрізної магістерської програми для майбутніх правників. Адже в сучасних умовах функціонування юридичної освіти, коли реалізуються положення Болонської конвенції, ступеневість здобуття освіти створює умови для академічної мобільності студентів.
Одним із наріжних каменів запропонованої реформи є складання всіма випускниками правничих шкіл єдиного державного кваліфікаційного іспиту.
Очевидно, що освіта має тією чи іншою мірою зазнавати перманентних змін, адже ця сфера суспільства повинна максимально швидко реагувати на зміни самого суспільства. Водночас, хотілося би висловити надію, що врешті-решт і в освітній сфері запанує стабільність як одна із гарантій забезпечення власних національних, а не запозичених академічних традицій.


Ключові слова


юридична освіта, реформування, зарубіжний досвід, здобувач

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.66.8058

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.