МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

Liubomyr Andreychuk

Анотація


Досліджено теоретичні питання щодо майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. Проаналізовано чинне законодавство щодо правового регулю­вання цих відносин, теоретичні позиції з предмета дослідження та судову практику стосовно вирішення спорів, пов’язаних із захистом майнових прав на комерційні найменування. Встановлено, що перелік майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найме­нування не є вичерпним, оскільки у законі, окрім названих прав, ідеться про інші (непоіменовані) права, що встановлені законом. Доведено, що право на використання комерційного найменування охоплює низку різних дій суб’єкта, спрямованих на досягнення максимальної ефективності в господарському обороті під власним комерційним наймену­ванням. Окреслено способи застосування права на використання комерційного найменування. Звернуто увагу на те, що використання комерційного найменування за своїм змістом найбільш широке та абстрактне, і може знаходити конкретний вираз через реальні способи та засоби використання. Доведено, що при здійснені прав на комерційне найменування суб’єкт опирається на загально­дозвільний принцип, діє з урахуванням загальних меж реалізації суб’єктивних прав та має ураховувати загальні засади цивільного права, зафіксовані в ЦК України.


Ключові слова


інтелектуальна власність, права, суд

Повний текст:

PDF

Посилання


Boshytskyj, Y. L., Kozlova, O. O. (2005). Aspekty pravovoi okhorony komertsijnykh najmenuvan v Ukraini. Intelektualna vlasnist, 9, 8–12.

Intelektual'ne pravo Ukrainy. (2016), In O. S. Yavorska (Ed), Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 608.

Ischuk, S. I. (2009). Pravo intelektual'noi vlasnosti na komertsijne (firmove) najmenuvannia. Dissertation Abstracts, 20.

Kodynets, A. O. (2006). Zasoby indyvidualizatsii uchasnykiv tsyvil'noho oborotu, tovariv i posluh u tsyvil'nomu pravi Ukrainy. Dissertation Abstracts, 20.

Kryzhna, V. M. (2008). Komertsiyne najmenuvannia – imia subiekta pidpryiemnytstva chy yoho komertsijnyj psevdonim. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, 5, 16–20.

Kryvosheina, I. V. (2007). Firmove najmenuvannia: rehuliuvannia ta pravova okhorona za zakonodavstvom Ukrainy. Dissertation Abstracts, 18.

Martyn, V. M. (2016). Okhorona prav na komertsijne najmenuvannia. In O. S. Yavorska (Ed), Intelektualne pravo Ukrainy. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky. 335–343

Rishennia hospodars'koho sudu m. Kyieva (2015). Yedynyj derzhavnyj reiestr sudovykh rishen. Retrieved from: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44400135

Tarasenko, L. L. (2016). Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti na komertsijne najmenuvannia. In O. S. Yavorska (Ed), Intelektualne pravo Ukrainy. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky. 502–505.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.65.8029

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.