ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Mariia Kuzma

Анотація


Описано історію становлення і розвитку кримінально-виконавчих установ для непов­нолітніх, розглянуто особливості та показано відмінності виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх у різних правових системах, розкрито структуру кримінально-виконавчих (пенітенціарних) закладів для неповнолітніх у різних державах, особливо у високорозвинених західноєвропейських країнах і у США. Також у статті звернуто увагу на правове регулювання виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у різних державах і типах правових систем. Автор, окрім того, зосередився на зв’язку між кримінально-виконавчим і кримінальним законодавством, особливо це стосується Японії та Іраку. Не залишено поза увагою і залучення неповнолітніх до праці. Крім того, на підставі аналізу загальнотеоретичних положень і відповідної літератури автор доходить висновку, що у державах зі звичаєвою системою права застосування покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх дуже обмежено. Те саме стосується пенітенціарних систем у державах, де поширене мусульманське право.
Розповідаючи історію виникнення і розвитку пенітенціарних установ для неповнолітніх за кордоном, наголошено на труднощах, які спіткали засновників перших установ для неповнолітніх злочинців. Зокрема, спочатку не було диференціації покарань щодо непов­нолітніх і дорослих. Так само, як і не було впроваджено роздільне тримання дорослих і неповнолітніх засуджених, не враховувалися психологічні особливості неповнолітніх осіб тощо. Проте, автор звернув увагу на те, що, незважаючи на всі невдачі, умови відбу­вання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх постійно поліпшувалися, структура пенітенціарних установ вдосконалювалася, а відповідне законо­давство розвивалося, що призвело до створення міжнародних правових норм (стандартів).
Аналізуючи порядок і умови виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх в інших державах, автор зазначив також і особливості правового регулювання у кожній з розглядуваних держав. Зокрема, у цій статті зазначено, що воно залежить не тільки від типу правової системи у певній державі, а й від форми державного устрою та форми правління тощо.
Окремо у цій статті виділено порядок і умови виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх у Норвегії, Словаччині і в Японії. Не оминув автор і специфічну пенітенціарну систему Сполучених Штатів Америки. Зокрема, наголосив на тому, що поряд із державними кримінально-виконавчими устано­вами для неповнолітніх, які засуджені до позбавлення волі на певний строк, діють аналогічні приватні заклади.
Висловлено сподівання, що кращі досягнення зарубіжного досвіду виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх буде враховано під час реформування української пенітенціарної системи.


Ключові слова


виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх; пенітенціарна установа (заклад); управління системою виконання покарань; правова система

Повний текст:

PDF

Посилання


Al-Braichat, S. (2015). Traditions and innovations of the modern Iraq law (Unpublished doctoral dissertation). Odesa.

Andreyashchenko, R. A. (2006). Penitentiary system of England and Wales in the XVI - XX centuries: Historical and legal research. Ekaterinburg.

Bogunov, S. O., Kopotun, I. M., Purirov, M. S. (2012). (Ed. O. M. Dzhuzha)Penitentiary systems of Ukraine and Norway: comparative legal analysis: manual. Kyiv: The State Penitentiary Service of Ukraine.

. De Souremin, Yu. (2014). The design of the French penitentiary law as an example of the use of the resources of the European Court of Human Rights by those who applied to it .Yu. De Suremin; trans. with fr. VD Burkova. Bulletin of the Humanitarian University, 15–19.

Elayan, G. F. (2002). Fundamentals of Muslim Criminal Law: Textbook. Makhachkala.

Tsvyk, M. V., Petryshyn, O. V., Avramenko, L. V., and others. (2009). General theory of state and law: Textbook for students of law schools. (Ed. Dr. Lawr. Sciences, prof., acad. APA of Ukraine MV Tsvik, Dr. Lawr. Sciences, prof., acad. APA of Ukraine O. V. Petryshin. Kharkiv: Right.

Luts, L. A. (2003). Modern legal systems of the world. Textbook. Lviv: Faculty of Law, Lviv National Ivan Franko University. Retrieved from http://lawdiss.org.ua/books/414.doc.html.

Muravyov, K. (2017). Experience of Germany and France in implementing state policy in the field of execution of criminal penalties and the possibility of its use in Ukraine. Entrepreneurship, economy and law, 2, 240–244.

Muravyov, K. (2017). Experience of the United States and Great Britain in the implementation of state policy in the field of execution of criminal penalties and the possibility of its use in Ukraine. Entrepreneurship, economy and law, 1, 193–197.

Mohammed, M. M (1992). Development of the criminal legislation of Iraq. Dissertation abstracts, 22.

Nazimko, Ye. S. (2015). Peculiarities of the application of means of criminal legal influence on juveniles under the laws of Japan (material and procedural aspects). Bulletin of the Association of Criminal Law of Ukraine, 1, 172–184.

Sokalskaya, O. V., Luga, D. S. (2016). Prison system of France: stages of formation and modern state. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, 39, Vol. 1, 18–22.

Turchanova, T. M. (2010). Foreign experience in the formation and development of correctional facilities for juvenile offenders (XVIII century). Collection of scientific works. Pedagogical sciences: collection, 55, 408–413.

Chomahashvili, O. Sh. (2011). Foreign experience of the system of execution of punishment. Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine, 3, 133–139.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.65.7890

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.