КОЗАЦЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ XVIII СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМА ПОДІЛУ ВЛАДИ МІЖ ПРОВІДНИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПОЛІТИКИ

Ivan Terlyuk

Анотація


Досліджено вироблені у козацькому середовищі XVIII століття – в межах першої політичної еміграції та в межах Гетьманщини у складі Російської імперії – погляди й політико-правові проекти, спрямовані на організацію державних відносин за поділом повноважень та подолання владних суперечностей між провідними суб’єктами політики. Обґрунтовано тезу про те, що основним способом вирішення окреслених проблем стала орієнтація козацького середовища на конституціоналізм, себто на цілеспрямоване вироблення за допомогою суспільно-політичних інституцій таких правових норм, які б регулювали відносини між репрезентантами влади і суспільством, між представниками різних владних інституцій та рівнів. Наголошено на тому, що вільна від військового та адміністративного впливу російської імперської адміністрації мазепинська політична еміграція мала змогу запропонувати концептуальні шляхи вирішення питання організації державних відносин проектованої козацької держави – Війська Запорозького з опертям на конституційну норму. У той час на Лівобережній Україні-Гетьманщині під впливом російсь­кого чинника проблему поділу влади між провідними її суб’єктами було зведено до врегулювання владних суперечностей та боротьби між гетьманами та генеральною стар­шиною. На підставі аналізу двох взаємовиключних тенденцій розвитку політико-право­вої думки Гетьманщини щодо вирішення зазначеної проблеми доведено, що навіть попри те, що така боротьба відбувалася як цивілізованим (вироблення компромісних політичних та правових норм, елементів станово-представницької демократії), так і неправовим (доноси, змови) шляхами, вона стала складовою установок орієнтацій козацького середовища на конституціоналізм.


Ключові слова


козацтво, Гетьманщина, конституціоналізм, поділ влади

Повний текст:

PDF

Посилання


Orlyk, P. (2006). Pacta et Constitutiones legum libertatumque exercitus zaporoviensis. Transl. from latyn. by M. Trofymuk. Kiev, 25–72.

Volod'ko, V. Ukraintsi, iaki stvoryly Rosijs'ku imperiiu. Chapter 1. Retrieved from: http://vvv.istpravda.tsom.ua/artitsles/2011/01/26/18230/

Horobets' V. (2000). Politychnyj ustrij ukrains'kykh zemel' druhoi polovyny XVII–XVIII stolit'. Kiev: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

Istoriia ukrains'koho kozatstva: Narysy. (2006). (V. A. Smolij and others red.). Kiev, T. 1.

Kononenko, V. (2011). «PACTA ET CONSTITUTIONES …» mizh tradytsijnym i modernym konstytutsionalizmom. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk. Kiev: Instytut istorii Ukrainy, 14, 17–33.

Kresin, O. V. (2001). Polityko-pravova spadschyna ukrains'koi politychnoi emihratsii pershoi polovyny XVIІI stolittia. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho NAN Ukrainy.

Orzykh, M. F. (2009). Katehoryal'noe opredelenye perspektyv nauky konstytutsyonnoho prava. Nauka konstytutsijnoho prava Ukrainy: suchasnyj stan ta napriamky rozvytky. Kharkiv: Pravo.

Boryslavs'ka, O. (2015) Sutnist' konstytutsionalizmu:konstytutsionalizm iak ideolohiia, doktryna i praktyka obmezhenoho pravlinnia. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Series Law, 61, 247–256; Stetsiuk, P. (2004). Pro definitsiiu «konstytutsionalizm». Visnyk L'vivs'koho universytetu. Series Law, 39, 171–180; Tsyverenko, H. P. (2009). Osnovni pidkhody do vyznachennia poniattia «konstytutsionalizm» u suchasnij naukovij dumtsi. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Series Law, 1, 171–175.

Terlyuk, I. Ya. (2008). Polityko-pravova doktryna kozats'koho derzhavotvorennia: narys istorii ukrains'koi derzhavnoi idei. L'viv: Publ. by Taras Soroky.

Terlyuk, I. Ya. (2014). Formuvannia i rozvytok u vitchyznianij polityko-pravovij dumtsi kontseptsii Ukrainy iak Malorosii. Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika». Yurydychni nauky, 782, 141–146.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.65.7885

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.