ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ (НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС)

Ivanna Ivaniv

Анотація


Розглянуто широко обговорювану в суспільстві, однак поверхнево аналізовану фахівцями, проблему реформування конституційної юстиції на сучасному етапі розвитку Української держави. За основу дослідження актуальних проблем конституційної юстиції та передумову здійснення національних реформ у цій сфері взято досвід у названій царині держав, що є членами Єропейського Союзу. Основним предметом дослідження стали вимоги, що висувають до кандидатів на посади суддів спеціалізованих органів консти­туційної юстиції в демократичних державах світу, та перспективи їх запровадження в Україні. Аналізуючи динаміку зміни ролі Конституційного Суду України в обмеженні державної влади для забезпечення індивідуальних прав і свобод людини та громадянина, колективних прав громад і спільнот, а також усього Українського народу, в статті виявлено очевидні та приховані перешкоди ефективного функціонування конституційної юстиції в Україні, проведено комплексний аналіз проблем, їх причин та наслідків. Стаття містить аргументи, що доводять об’єктивний зв’язок між проблемами конституційної юстиції та труднощами вітчизняного державотворення загалом. Зроблено обґрунтований висновок про недопустимість запровадження формальних новел як способу реформування системи конституційного правосуддя в Україні.


Ключові слова


конституційні суди; реформа конституційної юстиції; конституційні новели; імплементація конституційних нововведень; вимоги до кандидата на посаду судді конституційного суду

Повний текст:

PDF

Посилання


Lemak, V. (2015). Problemy instytutsiynoyi nezalezhnosti Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny: uroky yevropeyskoho dosvidu. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny, 4, 113–117.

Riznyk, S. I. (2016) Konstytutsiyna yustytsiya v Ukrayini: pershoprychyny problem (v konteksti konstytutsiynoyi reformy). Pravo Ukrayiny, 2, 122–130.

Pro Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny: Proekt Zakonu Ukrayiny. (2016). Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60542

Austria Constitution. International Constitutional Law. Retrieved from http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_.html

Belgium Constitution. Codices Venice Commission. Retrieved from http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm

Constitution of the Republic of Bulgaria. Codices Venice Commission. Retrieved from http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm

Constitutional Court Law of Latvia. Codices Venice Commission. Retrieved from http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm

Constitutional Law of The Italian Republic. (1948). Codices Venice Commission. Retrieved from http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm

Organic Law On The Constitutional Court of Spain. (1979). Codices Venice Commission. Retrieved from http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.64.7302

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.