ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Dmytro Kryklyvets

Анотація


Розглянуто інститут судового контролю як важливу гарантію забезпечення змагаль­ного кримінального провадження та дотримання прав його учасників, а також історичний розвиток суб’єкта судового контролю на досудовому розслідуванні – слідчого судді. Проаналізовано відповідні норми чинного Кримінального процесуального кодексу України, проводяться порівняння з зарубіжним досвідом правового регулювання зазначеного інституту.


Ключові слова


слідчий суддя, судовий слідчий, досудове розслідування, законність дій і рішень слідчого або прокурора, судовий контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 254 с.

Косов В. В. Суд (суддя) як суб’єкт судово-контрольної діяльності у досудових стадіях кримінального процесу / В. В. Косов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – № 8 (спеціальний випуск). – С. 338–345.

Міщенко С. М. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти / С. М. Міщенко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 6 (9). – С. 88–96.

Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / И. Я. Фойницкий. – Т. 1. – СПб. : Изд-во «Альфа», 1996. – 552 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 268 с. – (Кодекси України).

Mueller O. W. Gerhard. Lessons of comparative criminal procedure / Gerhard O. W. Mueller // The American University Law Review. – Vol. 15. – P. 341–362.

Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.up-kodeks.ru

Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Білорусь. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tamby.info/kodeks/ypk.htm

Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Казахстан. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008442

Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Молдова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view=doc&id=326970&lang=2

Кримінальний процесуальний кодекс Французької Республіки. [Електрон

ний ресурс]. – Режим доступу : www.legifrance.gouv.fr/content/download/1958/.../3/.../ Code_34.pdf

French Criminal Procedure. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lawcom. govt.nz/sites/default/files/french_criminal_procedure.pdf

The judiciary in France. – Ministry of Justice of France, 2008. – 43 p.

Nicolas Sarkozy wants to reform Napoleon’s investigating judges. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economist.com/node/14416851

Полянский Н. Н. Судьба процессуальных гарантий личной свободы во Франции / Н. Н. Полянский // Советское государство и право. – 1940. – № 5–6. – С. 92–121.

Hodgson S. Jacqueline. The French Prosecutor in Question / Jacqueline S. Hodgson // Washington and Lee Law Review. – 2010. – Vol. 67. – P. 1361. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1743407

Рубащенко М. А. Судовий контроль на досудових стадіях провадження по кримінальній справі / М. А. Рубащенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – № 5 (спеціальний випуск). – С. 343–348.

Корсун В. Судовий контроль у досудових стадіях кримінального процесу / В. Корсун // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 193–195.




DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.349

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.