ПОНЯТТЯ І МІСЦЕ МЕТОДИКИ ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИКИ

Іван Іванович Когутич

Анотація


У статті на підставі аналізу практики кримінального провадження і тенденцій криміналіс­тичної науки наведено аргументи на користь тези про потребу розширення системи криміналістичної методики. Обґрунтовано пропозицію стосовно того, щоб криміналістична методика містила дві частини: методику розслідування злочинів і мето­дику судового провадження кримінальних справ з її диференціацією на методику підтри­мання прокурором державного обвинувачення в окремих категоріях кримінальних справ.


Ключові слова


криміналістика, криміналістична методика, методика розслідування злочинів, методика підтримання прокурором державного обвинувачення

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. – М. : Норма-Инфра, 1999. – 990 с.– С. 451–468.

Актуальные проблемы советской криминалистики. – М. : ВНИИ судебных экспертиз МЮ СССР, 1976. – 230 c. – С. 38.

Белкин Р. С. История отечественной криминалистики / Р. С. Белкин. – М. : Изд-во Норма, 1999. – 496 c. – С. 199.

Васильев А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. – М. : МГУ, 1984. – 143 c. – С. 40.

Возгрин И. А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография / И. А. Возгрин. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 475 с. – С. 240.

Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Лекции / И. А. Возгрин. – Л. : ВПУ МВД СССР, 1976. – 117 с. – С. 29.

Гавло В. К. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений / В. К. Гавло // Криминалистика : учебник / под ред. Л. Я. Драпкина, В. Н. Карагодина. – М. : Юридическая лит., 2004. –896 с. – С. 465–466.

Когутич І. І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді : навчальний посібник / І. І. Когутич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 384 с.

Криминалистика : учебник / под ред. Л. Я. Драпкина, В. Н. Карагодина. – М. : Юридическая лит., 2004. – 896 с. – С. 446.

Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. – Т. 2 / укл. В. Яремко, О. Сліпушко. – К. : Вид-во «Анконіт», 1999. – 910 с. – С. 617.

Шмонин А. В. Методика расследования преступлений : учеб. пособие / А. В. Шмонин. – М. : ЗАО Юстицинформ, 2006. – 464 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.348

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.