КОНЦЕПЦІЯ НАРОДОВЛАДДЯ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ М. ГРУШЕВСЬКОГО

Stepan Svorak

Анотація


Проаналізовано державно-правові погляди М. Грушевського на процеси трансфор­мації звичаїв народовладдя в Українській козацькій державі. Значну увагу зосереджено на характеристиці концепції народовладдя козацької держави у політико-правових поглядах М. Грушевського.


Ключові слова


М. Грушевський, українська козацька держава, народовладдя

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1997. – Т. 9, кн. 2. – 776 с.

Грушевський М. С. На українські теми. Грім – та не з

тучі / М. С. Грушевський // Літературно-науковий вісник. – 1907. – Т. 39, кн. 8–9. – С. 358–391.

Макаровський І. П. Штрихи до політичного світогляду Михайла Грушевського / І. П. Макаровський, М. Ф. Москалюк, С. Д. Сворак ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2004. – 135 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. ; редкол. П. С. Сохань (голова) та ін. / М. С. Грушев сякий. – К. : Наук. думка, 1994. – Т. 1. – 736 с.

Грушевський М. С. Українці / М. С. Грушевський // Україна. Наука і культура : щорічник АН УРСР. – 1990. – Вип. 24. – С. 107–123.

Радько П. Г. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі ХІХ–ХХ ст.: концепції, ідеї, реалії / П. Г. Радько ; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : [б.в.], 1999. – 387 с.

Грушевский М. С. Очерки истории украинского народа / М. С. Грушевський ; сост. и ист.-биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия ; примеч. В. М. Рычки, А. И. Гуржия. – К. : Лыбидь, 1990. – 400 с.

Шлемкевич М. Українська синтеза чи українська громадянська війна / М. Шлемкевич. – 2-е вид. – Blomberg/ Lippe : Sahraw, 1949. – 64 с.

Липинський В. Україна на переломі 1657–1659 рр.: Замітки до історії українського державного будівництва в 17 ст. / В. Липинський // Твори : у 25 т., у 3 сер. – Філадельфія : Східно-Європ. дослід. ін-т ім. В. К. Липинського, 1991. – Сер. 1. – Т. 3. – 346 с.

Бойко І. Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (IX–XXст.) : навч. посібник / І. Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Атіка, 2012. – 348 с.

Грушевський М. С. З соціально-політичних концепцій Антоновича / М. С. Грушевський // Україна. – 1928. – Т. 50. – С. 3–58.

Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. С. Грушевський. – К. :

Т-во «Знання» України, 1991. – 240 с.

Сворак С. Д. Трансформація поняття «вольності» у політико-правових традиціях Київської Русі / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53), спец. вип. : Незалежній Україні – 20 років. – С. 88–94.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.318

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.