МАҐДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО У ЛИТВІ

Микола Мар'янович Кобилецький

Анотація


Висвітлено процес поширення маґдебурзького права на Литовських землях. Проаналізо­вано особливості функціонування органів міського самоврядування на основі маґдебурзького права: війта, лавників, бургомістрів, радників, возних та ін. Показано спільні і відмінні риси у діяльності органів міського самоврядування українських та литовських міст.


Ключові слова


маґдебурзьке право, радники, бургомістри, війт, лавники

Повний текст:

PDF

Посилання


Baliński M. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym ; opisana przez Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego / M. Baliński. – Warszawa : S. Orgelbrand, 1843. – T. 1. – S. 723, IV, [1] s.

Bardach J. Ustrój miast na prawie magdeburgskim w Wielkim Księstwie Litewskim do połowy XVII wieku / Juliusz Bardach // O dawnej i niedawnej Litwie. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1988. – S. 72–119.

Круглова Т. Маґдебургское право в Киеве: поиск точки отсчета / Т. Круглова. – К. : Знання, 1999. – 34 с.

Bardach I. O dawnej I Niedawnej Litwie / I. Bardach. – Poznan.

Karpaviciene J. Das sächsisch–magdeburgische Recht in Litauen: Forschungsstand, Forschungsfelder und Perspektiven // Rechts – und Sprachtransfer in Mittel – und Osteuropa: Sachsenspiegel und Magdeburger Recht ; internationale und interdisziplinäre Konferenz in Leipzig vom 31. Oktober bis 2. November 2003 / hrsg. von Ernst Eichler und Heiner Lück. Red. : Wieland Carls. – Berlin : de Gruyter Recht. – S. 75–103.

Karpaviciene J. Das sächsisch–magdeburgische Recht in Litauen: Forschungsstand, Forschungsfelder und Perspektiven // Rechts – und Sprachtransfer in Mittel – und Osteuropa: Sachsenspiegel und Magdeburger Recht ; internationale und interdisziplinäre Konferenz in Leipzig vom 31. Oktober bis 2. November 2003 / hrsg. von Ernst Eichler und Heiner Lück. Red. : Wieland Carls. – Berlin : de Gruyter Recht. – S. 75–103.

Рогачевский А. Очерки по истории права Пруссии ХІІІ–XVII вв. / А. Рогачевский. – СПб., 2004. – 496 с.

Гричкевич А. Частновладечиские города Белоруссии у 16–18 вв. / Социально-економическое исследование истории городов / А. Гричкевич. – Минск, 1975.

Karpaviciene J. Das sächsisch–magdeburgische Recht in Litauen: Forschungsstand, Forschungsfelder und Perspektiven // Rechts – und Sprachtransfer in Mittel – und Osteuropa: Sachsenspiegel und Magdeburger Recht ; internationale und interdisziplinäre Konferenz in Leipzig vom 31. Oktober bis 2. November 2003 / hrsg. von Ernst Eichler und Heiner Lück. Red. : Wieland Carls. – Berlin : de Gruyter Recht. – S. 75–103.

Keller O. Geschichte, Quellen und Literatur des Magdeburger Rechts in Weiβrussischen Ortschaften des Groβfürstentums Littauen / O. Keller // IVS Saxonico-Maidebyrgense in oriente. – Berlin, 2003. – Bd. 1 : Rechts – und Sprechtransfer in Mittel – und Osteuropa, Sachsenspiegel und Magdeburgerrecht. – S. 103–140.

Кобилецький М. Маґдебурзьке право в Україні (XIV – початок ХІХ ст.): історико-правове дослідження : монографія / М. Кобилецький. – Львів : ПАІС, 2008. – 406 с.

Karpaviciene J. Das sächsisch–magdeburgische Recht in Litauen: Forschungsstand, Forschungsfelder und Perspektiven // Rechts – und Sprachtransfer in Mittel – und Osteuropa: Sachsenspiegel und Magdeburger Recht ; internationale und interdisziplinäre Konferenz in Leipzig vom 31. Oktober bis 2. November 2003 / hrsg. von Ernst Eichler und Heiner Lück. Red. : Wieland Carls. – Berlin : de Gruyter Recht. – S. 75–103.

Bardach J. Miasta na prawie Magdeburgskim w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV do połowy XVII stólecia / Juliusz Bardach // Kwartalnik historyczny. – 1980. – № 1. – S. 21–51.

Яковлів А. Український кодекс 1743 року «Права, по которымъ судится малороссійскій народъ». Його історія, джерела та системний виклад змісту / А. Яковлів // Записки НТШ. – Т. 159. – Мюнхен : Заграва.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.313

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.