ПОЛІЦІЯ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1921–1939 рр.)

Oksana Biletska

Анотація


У статті досліджено правове становище поліції в системі органів виконавчої влади ІІ Речі Посполитої в період 1921–1939 рр. Розкрито специфіку взаємовідносин поліції з органами виконавчої влади усіх рівнів. Проаналізовано вплив органів виконавчої влади на діяльність поліції у ІІ Речі Посполитій.


Ключові слова


Річ Посполита, поліція, повноваження, воєвода, староста

Повний текст:

PDF

Посилання


Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918–1926. Wybór źródeł i dokumentów / pod red. A. Misiuk i A. Pepłoński. – Szczytno, 1994.

Rozporzadzenia Prezydenta z 19.01.1928 r. o organizacji i zakresie dzialania wladz administracji ogolnej // DzURP. – № 18. – Poz. 160.

Ustawa z dnia 17 marza 1921 roku: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Władysław Konopczyński. – Warszawa, 1926.

Kumaniecki K. W. Zarys ustroju, postepowania i prawa administracyjnego w Polsce / K. W. Kumaniecki, J. S. Langrod, S. Wachholz. – Krakow–Warszawa, 1939.

Tusinski P. A. Ustawodawstwo polskie w latach 1935–1939 wobec zagrozenie wojennego / P. A. Tusinski // Niepodleglosc i Pamiec. – 2009. – № 30.

Ustawa z 13.07.1920 r. o uposazeniu policjantow // DzURP. – № 65 – Poz. 431.

Deklaracja zrzeczenia sie kosztow przeniesienia // Na posterunku. – 1936. – №. 1.

Sprengel B. Policja Panstwowa a organy wladzy publicznej w polityce ochrony bezpieczenstwa wewnetrznego w Polsce w latach 1918–1939 / B. Sprengel. – Torun, 2011.

Kozyra W. Polityka administracyjna ministrow spraw wewnetrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939 / W. Kozyra. – Lublin, 2009.

Ministerstwo spraw wewnetrznych / Zbior zarzadzen Ministerstwa spraw wewnetrznych (Okolniki i pisma okolne) (1918–1930). – Warszawa, 1930.

Misiuk A. Historia policji w Polsce od X wieku do wspolczesnosci / A. Misiuk. – Warszawa, 2012.

Maciejko W. Postepowania w sprawach osobowych w Policji / W. Maciejko, A. Korcz-Maciejko. – Wroclaw, 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.310

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.