ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Mariya Vashchyshyn

Анотація


Проаналізовано особливості правового забезпечення формування та функціонування екологічної мережі в європейських країнах. На підставі аналізу закордонного досвіду обґрунтовано пропозиції з вдосконалення національного законодавства про екологічну мережу.


Ключові слова


Всеєвропейська екологічна мережа, природно-заповідний фонд, особливо охоронювані природні території

Повний текст:

PDF

Посилання


Максименко М. І. Правове забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / М. І. Максименко. – К., 2013. – 18 с.

Микієвич М. М. Європейське право навколишнього середовища : навч. посібник / М. М. Микієвич, Н. І. Андрусевич, Т. О. Будякова. – Львів, 2004. – 256 с.

Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. – Львів, 2004. – 192 с.

Томахін М. Формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідної справи в Україні / М. Томахін, В. Канцурак, І. Іваненко та ін. // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 3. – С. 23–29.

Ващишин М. Я. Вплив законодавства ЄС на розвиток законодавства України про національну екологічну мережу / М. Я. Ващишин, О. О. Шарван // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (19–20 травня 2011 р., м. Київ) / упор. канд. юрид. наук, доц. О. М. Гончаренко. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 452 с. – С. 267–269.

Екологічне право України : підруч. для студ. вищих навч. закладів / за ред. І. І. Каракаша. – Одеса : Фенікс, 2012. – 788 с.

Brenot V. Environmental law 2010 France / V. Brenot, M. Werner // The International Comparative Legal Giude to Envirinment law 2010 : France / Freshfields Bruckhaus Deringer. – London : Global Legal Group Ltd., 2010. – Ch. 18. – P. 143–151.

Лизгаро В. Э. К вопросу о развитии законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и функционирование экологической сети / В. Э. Лизгаро // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права : міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. праць / за заг. ред. В. М. Єрмоленка та ін. – К. : ІРІДІУМ, 2009. – 336 с. – С. 254–256.

Исмаилов Э. Ю. Экологическое право : учебник / Э. Ю. Исмаилов, Ю. В. Трунцевский, Н. Е. Савич. – М. : ЮрИнфоР-Пресс, 2004. – 414 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.294

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.