ПРАВО НА СТРАЙК ЯК КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО ПРАЦІВНИКІВ

Volodymyr Burak

Анотація


У статті проаналізовано поняття страйку як суб’єктивного колективного права працівників в контексті правового захисту трудових прав працівників. Зазначено форми реалізації цього права. Страйк розглянено як етап вирішення колективного трудового спору. Визначено ознаки цього суб’єктивного права. Право на страйк охоплює такі елементи: це колективне право, воно стосується лише законних страйків, реалізація цього права передбачає проведення попередньо примирних процедур, гарантованість права на страйк, визнання страйку незаконним може відбуватися винятково у судовому порядку.


Ключові слова


суб’єктивне трудове право, захист трудових прав, колективні трудові спори, право на страйк

Повний текст:

PDF

Посилання


Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2008. – 860 c.

Бурак В. Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні / В. Я. Бурак. – К. : Знання, 2003. – 382 с.

Герасимова Е. Забастовка как средство защиты трудовых прав граждан / Е. Герасимова // Право и экономика. – 1999. – № 3.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон України від 3 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 12. – Ст. 435.

Куренной А. М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров : науч.-практ. пособие / А. М. Куренной. – М. : Юстицинформ, 2010. – 192 с.

Лютов Н. Л. Коллективные трудовые споры. Сравнительно-правовой анализ / Н. Л. Лютов. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 256 с.

Федин В. В. Трудовые споры: теория и практика : учебн.-практ. пособие для вузов / В. В. Федин. – М. : Юрайт, 2013. – 527 с.

Швець Н. М. Право на страйк та умови його реалізації : монографія / Н. М. Швець. – Х. : Право 2009. – 224 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.293

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.