ПАРЛАМЕНТСЬКА КОАЛІЦІЯ В УКРАЇНІ: ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ, НОВІ РЕАЛІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Olga Sovgyria

Анотація


У статті проаналізовано питання діяльності парламентської більшості (коаліції) в Україні з огляду на відновлення дії Конституції України 2004 р. Досліджено теоретичні аспекти статусу зазначеного суб’єкта, зокрема, розглянуто фактори, що впливають на діяльність парламентської більшості (коаліції).


Ключові слова


структура парламенту, парламентська більшість, парламентська коаліція

Повний текст:

PDF

Посилання


Венгер В. М. Конституційно-правові засади впливу парламентських фракцій на здійснення представницького мандата : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Венгер Володимир Миколайович. – К., 2012. – 227 с.

Голосов Г., Шевченко Ю. Цит. за Венгер В. М. Конституційно-правові засади впливу парламентських фракцій на здійснення представницького мандата : дис. канд. … юрид. наук : 12.00.02 / Венгер Володимир Миколайович. – К., 2012. – С. 91.

Дюверже М. Цит. за Лихтенштейн А. В. Политические партии и российский президенциализм: границы применения теорий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://91.190.232.206:8080/predmet/polit/Partia/Lixtenchtein.pdf

Кульчицька О. В. Конституційно-правовий статус депутатських фракцій Верховної Ради України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / О. В. Кульчицька. – К., 2010. – 23 с.

Лихтенштейн А. В. Политические партии и российский президенциализм: границы применения теорий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://91.190.232.206:8080/ predmet/polit/Partia/Lixtenchtein.pdf

Шмачкова Т. В. Из основ политологии Запада (характер режимов, гражданское общество и партийные системы при демократии) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/Sh/1991-2-15-Shmachkova_Iz_osnov_politilogii_Zapada.pdf

Эллис Э. Новые коалиции, новые парламенты [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/E/1993-6-7Ellis_Novie_ koalicii_novie_parlamenti.pdf

Leone R. Цит. за Венгер В. М. Конституційно-правові засади впливу парламентських фракцій на здійснення представницького мандата : дис. кандидата юрид. наук : 12.00.02 / Венгер Володимир Миколайович. – К., 2012. – 227 с. – С. 77.

Mйndez-Lago M. Цит. за Венгер В. М. Конституційно-правові засади впливу парламентських фракцій на здійснення представницького мандата : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Венгер Володимир Миколайович. – К., 2012. – С. 90.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.286

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.