МІСЦЕ УЗУФРУКТУ В СИСТЕМІ РЕЧОВИХ ПРАВ (АНАЛІЗ РИМСЬКОГО І ФРАНЦУЗЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА)

Inna Sivaraksha

Анотація


Узуфрукт – одне з прав на чужі речі. Носій цього права (узуфруктуарій) має можливість користуватися і отримувати плоди. Стосовно речі, то він має лише зберігати її сутність. Це право має особистий характер і визнає право дивідендів. Власник речі зберігає за собою право «голого власника».


Ключові слова


узуфрукт, сервітути, квіритське право, цивілісти, римське право, Французький Цивільний кодекс, речові права, право користування, право володіння, обмеження права власності

Повний текст:

PDF

Посилання


Законы ХІІ таблиц / перевод Л. Л. Кофанова. – М., 1996.

Пухан Иво. Римское право (базовый учебник) ; пер. с македонского проф. В. А. Томсинова и Ю. В. Филиппова ; под ред. проф. В. А. Томсинова / Иво Пухан, Мирьяна Поленак-Акимовская. – М. : Зерцало, 2000. – С. 183.

Biondi. Le servitu prediali, cit / Biondi. – P. 284.

Гримм Д. Л. Лекции по догме римского права / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова / Д. Л. Гримм. – М. : Зерцало, 2003. – С. 267 (серия «Русское юридическое наследие»).

Барон Ю. Система римского гражданского права ; пер. с пятого немецкого издания Л. Пережицкого / Ю. Барон. – Выпуск второй. – Издание московского юридического магазина А. Ф. Скорова, 1898. – С. 95.

Гримм Д. Л. Лекции по догме римского права / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова / Д. Л. Гримм. – М. : Зерцало, 2003. – С. 267 (серия «Русское юридическое наследие»).

Cl. 7.33.12.4 (Imp. Iustinianus a. 531).

Гарсия Грридо М. Х. Римское частное право: Казусы, иски, институции / пер. с испанского / отв. ред. Л. Л. Кофанов / М. Х. Гарсия Грридо. – М. : Статус, 2005. – С. 408.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.280

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.