З ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ПОДОЛАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ ФЕДЕРАЛЬНИМ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ ФРН

Natalya Paslavska

Анотація


Проаналізовано історичний досвід діяльності Федерального Конституційного Суду ФРН у ситуації конфлікту між правлячими партіями, спровокованого питанням про створення Збройних сил ФРН. Відтворено хронологію подій, що спричинили кризову ситуацію, та обставини прийняття Судом рішень з метою її подолання.


Ключові слова


конституційне право, історія держави і права зарубіжних країн, Феде- ральний Конституційний Суд ФРН, Основний закон ФРН, державно-правовий конфлікт, конституційне судочинство, конституційна скарга

Повний текст:

PDF

Посилання


Тодика О. Ю. Народовладдя на трансформаційному етапі розвитку держави і суспільства / О. Ю. Тодика. – Х. : Право, 2007. – 480 с.

Барабаш Ю. Г. Державно-правовий конфлікт як категорія науки конституційного права / Ю. Г. Барабаш // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 15–20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08bygnkp.pdf

Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні / А. Єзеров. – Одеса : Юридична література, 2008. – 240 с.

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 1, 351 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv001351.html

Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945–2002 рр. : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов ; за ред. А. О. Копилова. – Вид. 2-ге, допов. – К. : Либідь, 2004. – 624 с.

Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення : навч. посібник для вищих навчальних закладів / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 448 с.

Wesel U. Der Gang nach Karlsruhe : das Bundesverfassungsgericht in der Geschichte der Bundesrepublik / Uwe Wesel. – München : Blessing, 2004. – 412 S.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 1, 184 (195, 197) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv001351.html

Gesetz über das Bundesverfassungsgericht [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gesetze-im-internet.de/bverfgg/index.html

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 1, 396 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv001396.html

Ebert F. Konrad Adenauer, Großbritannien und die deutsche Wiederbewaffnung [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Das deutsch-britische Verhältnis in der EVG-Phase / Richard Oehmig München : GRIN Verlag GmbH 2007. – 86 S.

Der Spiegel. – 1952. – № 52 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.spiegel.de/ spiegel/print/d-21978252.html

Verfassungsrechtsprechung : hundert Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in Retrospektive / Hrsg. Jörg Menzel. Bearb. von Thomas Ackermann. – Tübingen : Mohr Siebeck, 2000. – 692 S.

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 2, 143 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv002143.html

Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes vom 26. März 1954 Bundesgesetztblatt. – Jahrgang 1954. – Teil 1. – №6. – 27.03.1954. – S. 45.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.278

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.