ПРАВО І МОРАЛЬ: ПРИНЦИП ДОДАТКОВОСТІ ПРИ ПОБУДОВІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Maryna Solodkaya

Анотація


Обґрунтовано тезу про те, що право и мораль як соціальні регулятори формують необхідно відмінні простори відповідальності, які доповнюють одне одного. Тому не потрібно займатися юридизацією моралі й моралізацією права, а також захищати автономію права й моралі. Право й мораль не є автономними, оскільки вони передбачають відповідальність агента дії. Право, так само як і мораль, регулюють відносини відповідальних агентів дії, постулюючи відповідальність як атрибут суб’єктів, що є залученими у визначений простір регуляції. Питання про взаємодію права і моралі у конструюванні відповідальності вирішується прагматично, керуючись тим, що є дієвішим в даному соціумі.


Ключові слова


право, мораль, соціальні норми, свобода волі, необхідність, відпові- дальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації щодо регулювання діяльності некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента : Федеральний закон від 20.07.2012 № 121-ФЗ (ред. від 20.07.2012) // Російська газета. – 23.07.2012. – № 5839 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Гарант. – Загол. з екрану.

Про внесення змін до статті 148 Кримінального кодексу Російської Федерації й окремі законодавчі акти Російської Федерації з метою протидії образи релігійних переконань й почуттів громадян : Федеральний закон від 29.06.2013 № 136-ФЗ (ред. від 29.06.2013) // Російська газета. – 02.07.2013. – № 6117 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Гарант. – Загол. з екрану.

Солодкая М. С. Відповідальність суб’єкта управління: стан проблеми і перспективи дослідження / М. С. Солодкая // Credo – Оренбург. – 1998. – № 1. –С. 33–43.

Солодкая М. С. Правова відповідальність суб’єкта управління / М. С. Солодкая // Credo – Оренбург. – 1998. – № 2. –С. 35–48.

Солодкая М. С. Морально-етична відповідальність суб’єкта управління / М. С. Солодкая // Credo – Оренбург. – 1998. – № 5–6 Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://credonew.ru/content/view/109/50/ (дата звернення 15.11.2013)

Солодкая М. С. Час як фундаментальна характеристика відповідальності / М. С. Солодкая // Виклики сучасності й філософія : матеріали «круглого столу» присвяченого Дню філософії ЮНЕСКО / за заг. ред. І. І. Іванової. – Бішкек : Киргизько-Російський Слов’янський університет, 2007. – С. 276–281.

Полак Ф. Л. Відповідальність за майбутнє / Ф. Л. Полак // Міжнародний філософський огляд. – Париж, 1957. – Т. 39.

Девью Дж. Нариси критичної теорії етики / Дж. Девью. – Нью-Йорк : Видавничий дім Хілларі. – 1957.

Франц А. Б. Мораль і влада / А. Б. Франц // Філософські науки. – 1992. – № 3.

Алексєєв С. С. Філософія права / С. С. Алексєєв. – М. : НОРМА. – 1998. – 336 с.

Нерсесянц В. С. Філософія права / В. С. Нерсесянц. – М. : НОРМА. – 2005. – 656 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.268

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.