ВПЛИВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ НА ЗМІСТ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА

Oksana Stasiv

Анотація


Стаття присвячена дослідженню впливу рішень Європейського комітету соціальних прав на зміст норм трудового права. Зокрема, автор доводить, що рішення Європейського комітету соціальних прав впливають безпосередньо на зміст норм трудового права, хоч і мають рекомендаційне значення. Адже нашою державою був розроблений план заходів на виконання положень Європейської соціальної хартії, а уряд щорічно доповідає про реалізацію її положень. У змісті цих доповідей простежуються уже внесенні зміни у чинне законодавство, що стосуються трудових прав працівників та ті, які плануються внести найближчим часом. Зокрема, автор доводить нагальну необхідність встановити заборону приймати на роботу осіб, молодших 15 років, з огляду на міжнародні зобов’язання, які взяла на себе наша держава. Пропонується внести зміни у ст. 188 КЗпП України і виключити з неї п. 3. Запропоновано при удосконаленні законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання праці домашніх працівників» закріпити поняття легкої праці для неповнолітніх та список робіт, які до них відносяться.

Ключові слова


рішення, висновки, право на працю, соціальний, соціальні права

Повний текст:

PDF

Посилання


Vysnovky Yevropeiskoho komitetu z sotsialnykh prav 2020. Retrieved from https://rm.coe.-int/ecsr-conslusions-2020-ukraine-ukr-/1680a2dbed

Vysnovky Yevropeiskoho komitetu z sotsialnykh prav pdf 2015–2018. Retrieved from https://www.msp.gov.ua/content/spivrobitnictvo-z-radoyu-evropi.html

Dodatkovyi protokol do Yevropeiskoi sotsialnoi khartii, yakyi peredbachaie systemu kolektyvnoho oskarzhennia vid 09.11.1995 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/-show/994_807#Text

Ievropeiska sotsialna khartiia v red. vid 07.09.2016 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.-ua/laws/show/994_062#Text

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi sotsialnoi prohramy zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv na period do 2021 roku : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 kvitnia 2018 r. № 273. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-273-2018-%D0%BF#Text

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo rehuliuvannia pratsi domashnikh pratsivnykiv : Proekt zakonu Ukrainy vid 22.06.2021 r. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72335

Proekt Trudovoho kodeksu Ukrainy 1658 vid 27.12.2014 r. Retrieved from http://w1.c1.rada.-gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo zabezpechennia vykonannia polozhen Yevropeiskoi sotsialnoi khartii (perehlianutoi) na 2015–2019 roky : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.05.2015. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/450-2015-%D1%80#Text

Stasiv, O. V. (2021). Udoskonalennia pravovoho zabezpechennia pratsevlashtuvannia osib z invalidnistiu v Ukraini. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini : materialy ХXVII z zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (5–6 liutoho 2021 r.): u 2-kh ch. Ch. 2. Lviv : Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, S. 48–51.

Fedorova, A. L. (2015). Zoboviazannia Ukrainy za Yevropeiskoiu sotsialnoiu khartiieiu (perehlianutoiu): yurydychni naslidky v razi nevykonannia. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. T. 168. S. 77–81. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_-2015_168_20

Conclusions 2015 European Committee of Social Rights. UKRAINE. Retrieved from : https://www.msp.gov.ua/files/evrointegro/2015.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2022.74.147

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.