КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ЯК ЗАВАДА ДЛЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Ivanna Nepyivoda, Vasyl Nepyivoda

Анотація


Конференція ООН зі зміни клімату (Ґлазґо, 2021) увідповіднила міжнародно-правовий режим галузі до сучасного бачення, згідно з яким упродовж цього десятиліття, що є критичне, необхідно вжити рішучих нагальних дій. Корупційні ризики становлять істотну перепону в справі подолання цієї глобальної загрози, хоча вони й не згадані у відповідних документах щодо кліматичних змін. У статті ключові напрями дій щодо кліматичних змін – пом’якшення наслідків, пристосування, фінансування та співпрацю, – розглянуто в кон-тексті пов’язаних із ними корупційних ризиків. Відзначено, що виконання зобов’язань залучати не менш ніж 100 млрд доларів США щорічно на заходи із пристосування, а також дедалі більші обсяги видатків на пом’якшення наслідків кліматичних змін, апріорі мають високий корупційний потенціал. Висвітлено, як корупція зменшує дієвість глобальних кліматичних заходів у розрізі конкретних секторів, таких як міжнародні ринки вуглецю, скорочення видобутку вугілля, лісове господарство та будівельні проєкти у сфері присто-сування. Схарактеризовано «традиційні» та нові, спричинені невідомістю і браком відпо-відного досвіду, форми корупції. У статті зазначено, що зусилля, докладені у Ґлазґо для повної реалізації положень Паризької угоди, істотно знизять корупційний потенціал, однак не можуть зліквідувати його цілком. Висловлено припущення, що у відповідь на завади міжнародно-правовий режим зміни клімату буде взаємодіяти з міжнародно-правовою базою протидії корупції, оскільки доробок, усталений у межах антикорупційної системи, потенційно корисний для глобальних дій щодо зміни клімату.

Ключові слова


Кліматичний пакт у Ґлазґо, Паризька угода, пом’якшення, пристосу-вання, корупція

Повний текст:

PDF

Посилання


UK Goverment. (2021). COP26 the Glasgow Climate Pact – Ukcop26.org. UN Climate Change Conference (COP26) at the SEC. Retrieved February 20, 2022, from https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf

UK Goverment. (2021). COP26: The Negotiations explained. UN Climate Change Conference. Retrieved February 20, 2022, from https://ukcop26.org/wp-content/uploads/-2021/07/COP26-Explained.pdf

Transparency International. (2021). Corruption-free climate finance: Protecting forests and people. Retrieved February 20, 2022, from https://www.transparency.org/en/publications/-corruption-free-climate-finance-protecting-forests-and-people

Glasgow Climate Pact. Unfccc.int. (2021, November 13). Retrieved February 20, 2022, from https://unfccc.int/documents/310475

Glasgow leaders' declaration on forests and land use. UN Climate Change Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021. (2021, November 12). Retrieved February 20, 2022, from https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/

Transparency International. (2011). Global corruption report: climate change. Retrieved February 20, 2022, from https://images.transparencycdn.org/images/2011_GCRclimatechange_EN.pdf

United Nations. (1997, December 1–10). Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Retrieved February 20, 2022, from – https://unfccc.-int/documents/2409

United Nations. (2015, December 12). Paris agreement. Retrieved February 20, 2022, from https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en

United Nations Climate Change. (2022). What is the Kyoto Protocol? Unfccc.int. Retrieved February 20, 2022, from https://unfccc.int/kyoto_protocol
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2022.74.130

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.