ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФРАНЦІЇ

Mariia Kaminska

Анотація


У статті розглянуто особливості французького правового ресурсу, спрямованого на забезпечення фінансової спроможності територіальних громад. З’ясовано, що для під-вищення життєздатності комун та зростання ефективності їхньої діяльності національне законодавство пропонує два шляхи: об’єднання кількох комун в одну та об’єднання на основі співробітництва між ними.
Виявлено, що перевага надається саме міжкомунальному співробітництву, переду-сім тому, щоб дотриматися принципу добровільності, оскільки в процесі об’єднання комуни здебільшого не бажають втрачати статус окремої територіальної громади.
Показано, що французьке законодавство надає комунам значну підтримку для об’єд-нання на основі співпраці між ними, яка полягає не тільки у виборі більш оптимальної моделі відповідно до місцевих потреб, але й у фінансовій підтримці від держави для зацікавлених територіальних громад. З’ясовано також, що міжкомунальні об’єднання мають значні переваги, які полягають у спільному використанні ресурсів для реалізації затратних проектів, розбудови інфраструктури та отримання додаткових фіскальних надходжень. Серед таких об’єднань переважають структури з власним режимом оподаткування.
Виявлено, що фінансова спроможність комун досягається передусім за рахунок їхніх власних ресурсів і надходжень у спільний бюджет, вагому частку якого становлять по-датки і збори, а також дотаційних надходжень від держави. Натомість позики і надхо-дження від продажу майна та надання місцевих послуг становлять незначну частку бюджетів територіальних громад.
За результатами дослідження зроблено висновок, що фінансова спроможність територіальних громад є показником доцільного розподілу і використання наявних ресурсів відповідно до місцевих потреб, а також ефективним чинником соціально-економічного розвитку як окремих територій, так і держави загалом. Об’єднання комун на основі співробітництва між ними є вираженням природних прав територіальних громад у підсумку раціонального узгодження місцевих і загальнонаціональних інтересів.
Зважаючи на отримані результати, позитивний досвід Франції може бути засто-совано для успішного реформування місцевого самоврядування в Україні та проведення подальших досліджень за цим напрямом.


Ключові слова


територіальні громади, міжкомунальна співпраця, муніципальна реформа, законодавча основа, фінансова автономія

Повний текст:

PDF

Посилання


Analyse financière des communes et des EPCI. Les leviers de l’investissement. Retrived from https://medias.amf.asso.fr/upload/files/finloc.pdf (accessed 12.09.2021).

Birden, S., et Mauron, L. (2018). La fusion des communes est-elle devenue une nécessité? Retrived from https://www.leparisien.fr/yvelines-78/la-fusion-de-communes-est-elle-devenue-une-necessite-18-11-2018-7945791.php (accessed 10.09.2021).

Charte européenne de l’autonomie locale (1985). Série des traités européens, 122. Retrived from https://rm.coe.int/168007a095 (accessed 15.09.2021).

Code générale des collectivités territoriales. Retrived from https://www.legifrance.gouv.-fr/codes/id/LEGITEXT000006070633/ (accessed 18.09.2021).

Code générale des impôts. Retrived from https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEG-ITEXT000006069577/ (accessed 18.09.2021).

Constitution (4 octobre 1958). Retrived from https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur (accessed 14.09.2021).

Deffigier, Cl. (2007). Intercommunalité et territorialisation de l’action publique en Europe. Revue française de l’administration publique, 121–122, 79–98.

Janicot, L. (2015). Le territoire des collectivité territoriales dans la réforme territoriale. Brèves observations sur les évolutions affectant les liens entre les collectivités territoriales et territoire. Civitas Europa, 35, 124–137.
Les comptes des collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre. Retrived from https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-intercommunalite (accessed 11.09.2021).

Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des communes nouvelles, pour des communes fortes et vivantes (16 mars 2015). JORF, № 0064, NOR: RDFX1423975L.

Richard, A. (2014) L’intercommunalité : menace ou atout? Pouvoir Le Maire, 148, 57–70.

Tricaud, Cl. (2021). Vaut-il mieux rester isolé ? Analyse des coûts liés à la coopération intercommunales. IPP, 66. Retrived from https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2021/05/n66-notesIPP-mai2021.pdf (accessed 13.09.2021).

Bedriі, R. (2019). Pravove zabezpechennia munitsypal’noi reformy v Ukraini. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seria iurydychna, 68, 132–141.

Borshch, H. А., Vakulenko, V. М., Hrynchuk, N. М., Dehtiarenko, Yu. F., Іhnatenko, О. S., Kuybida, V. S., Tkachuk, О. F., Yuzefovych, V. V. (2017). Ressursne zabezpechennia obiednanoi terytorialnoi hromady ta ii marketynh: navchal’nyi posibnyk. Kyiv.

Radelytskyi, Yu.О. (2018). Rozvytok spivrobitnytstva terytorial’nyh hromad iak instrumenta zabezpechennia ikh spromozhnosti. Prychornomors’ki ekonomichni studii, 36, 103–108.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.077

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.