ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА ГАВРИЛОВИЧА СОКУРЕНКА (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Ігор Бойко / Ihor Boyko

Анотація


Проаналізовано життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність Воло-димира Гавриловича Сокуренка – видатного українського правознавця, доктора юридичних наук, професора, талановитого педагога Львівської правничої школи Франкового універ-ситету.
З’ясовано, що В. Г. Сокуренко навчався у Запорізькому авіаційному технікумі та Вольському військовому авіаційному училищі, яке закінчив у 1939 р. У 1939‒1946 рр. служив у радянській армії. Після закінчення у 1950 р. юридичного факультету Львівського університету пройшов шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедри, декана юридичного факультету. Упродовж 1960‒1990 рр. завідував кафедрою теорії та історії держави і права; в 1962‒1968 та 1972‒1977 рр. був деканом юридичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Протягом 1955‒1965 рр. перебував у наукових відрядженнях у Польщі, Чехословаччині, Румунії, Австрії, Болгарії. Зі серпня 1966 до березня 1967 рр., зокрема сім місяців перебував у США, Англії та Канаді як стипендіат ООН по департаменту прав людини. У квітні-травні 1968 р. був членом у складі урядової делегації на міжнародній конференції по правах людини в Ірані упродовж одного місяця. Володів, окрім української, англійською, польською та російською мовами. В. Г. Сокуренко відіграв важливу роль у започаткуванні на юридичному факультеті Львівсь-кого університету вивчення важливої навчальної дисципліни – Історії політичних і правових учень, яка висвітлювала і до сьогодні продовжує висвітлювати історію виникнення та розвитку теоретичних знань про політику, державу, право, тобто вивчає процес пізнання людьми явищ політики, держави і права на різних етапах історії у різних народів, почи-наючи з ранньої державності і сучасності.
Професор В. Г. Сокуренко активно досліджував проблеми теорії держави і права, історії української правової та політичної думки. Він був одним із перших учених-правників у СРСР, хто почав наукові студії основ юридичної деонтології. Велику наукову дослід-ницьку діяльність проводив В. Г. Сокуренко щодо розробки основних вимог до професійно-правових обов’язків юриста, аналогічно до вимог, що стосуються лікаря. У подальших наукових дослідженнях учений аналізував юридичні обов’язки, перспективи розвитку основ професійної деонтології. Крім того, правознавець розглядав медичну деонтологію з позиції юриста, права і моралі, приділивши основну увагу внутрішнім (духовним) процесам, назвавши їх «духом права». Основним напрямом наукових досліджень В. Г. Сокуренка були проблеми теорії держави і права, історії правових та політичних учень.
Володимир Гаврилович Сокуренко залишив по собі світлу пам’ять у серцях широкого загалу науковців, колег та вдячних учнів. 100-річний ювілей Вченого – добра нагода для того, щоб ще раз привернути увагу до багатої наукової спадщини правознавця, яка є невід’ємною складовою золотого фонду української юридичної науки і освіти. Вона потребує вивчення, врахування та подальшого розвитку.


Ключові слова


історія політико-правових учень, юридичний факультет, наукова діяльність, право, юридична наука

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrusiak, T. (2003). Sokurenko Volodymyr Havrylovych. Shemshuchenko, Y. (Ed.). Yurydychna entsyklopediia: [u 6 t.]. Kyiv, Ukraine: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana. [in Ukrainian], 5, 540.

Arkhiv Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Stock. Р-119. List. 3/os, Case. 2949. P. 4, 18 [in Ukrainian].

Boiko, I. (2020). Stanovlennia politolohii yak vazhlyvoi navchalnoi dystsypliny na yurydychnomu fakulteti Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Visnyk Lvivskoho Universytetu. Seriia Yurydychna, 70, 75‒87. http://dx.doi.org/10.30970/vla.-2020.70.075 [in Ukrainian].

Dniprovska HES. (n.d.). Retrieved March 02, 2021, from https://uk.wikipedia.org/wiki/-Дніпровська_ГЕС [in Ukrainian].

Semyrichna shkola. (n.d.). Retrieved March 02, 2021, from https://uk.wikipedia.org/-wiki/Семирічна_школа [in Ukrainian].

Skakun, O. (1998). Istoriia politychnykh i pravovykh vchen. In Shemshuchenko, Y. (Ed.). Yurydychna entsyklopediia: [u 6 t.] Kyiv, Ukraine: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana. [in Ukrainian], 2, 734.

Burdin, V., Nor, V., & Boiko, I. (Eds.). (2016). Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1661‒2016): monohrafiia. Lviv, Ukraine: Ivan Franko National University of Lviv., 113, 122‒123 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.158

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.