ДО ПИТАННЯ ПРО ОНОВЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Світлана Синчук / Svitlana Synchuk

Анотація


Обґрунтовано сутнісну характеристику правових засад, які, за переконанням автора, повинні бути в основі постреформованої системи надання соціальних послуг особам/сім’ям, які зазнали/можуть зазнати впливу складної життєвої обставини в Україні. Такими названо: обов’язковість застосування заходів запобігання потрапляння особи/сім’ї у складну життєву обставину; обов’язковість стимулювання, заохочення та сприяння самостійній/сімейній участі щодо подолання або мінімізації складної життєвої обставини; найкращого результату соціальної послуги для її отримувача.
Критично проаналізовано чинний Закон України «Про соціальні послуги» та підза­кон­ні нормативно-правові акти щодо відповідності названим принципам надання соціальних послуг. Запропоновано відповідні зміни до законодавства.
Сутнісними характеристиками принципу надання соціальних послуг – «обов’язко­вість застосування заходів попередження потрапляння особи/сім’ї у складну життєву обставину», із наступним відображенням у нормах Закону України «Про соціальні послуги» визначено: 1) профілактика складних життєвих обставин чи стану вразливої групи населення як складова системи соціальних послуг декларується як обов’язок уповноважених системи надання соціальних послуг суб’єктів із відповідними правовими наслідками; 2) чітке законодавче визначення особи (персонально) за посадою, відпо­відальної за виявлення та підтримку осіб/сімей, що перебувають у зазначеному стані в межах конкретних територіальних одиниць (держави, адміністративно-територіальної одиниці, територіальної громади, старостинського округу тощо); 3) у випадку, коли за результатами оцінки потреб отримувача соціальної послуги є потенційна його можливість уникнення «червоної лінії» складної життєвої обставини та подальше самос­тійне соціальне інтегрування чи адаптація пріоритетом повинно бути спрямування державних та недержавних соціальних служб на досягнення такого результату.
Окреслено деякі проблеми державного гарантування надання соціальних послуг у процедурі соціальної профілактики складних життєвих обставин. У контексті реалізації цього принципу проаналізовано зміст ст. 29 чинного Закону України «Про соціальні послуги», запропоновано шляхи її удосконалення.
Аргументовано потребу законодавчого врегулювання ефективної доступності соціальних послуг. Доведено, що в основі сутнісного наповнення змісту принципу доступності по­винні бути стандарти Європейської соціальної хартії та висновки Європейського комітету соціальних прав. Правову засаду доступності соціальної послуги розглянуто у декількох аспектах: територіальному, фінансовому, інформаційно-консультаційному, організа­цій­но-технічному.
Підтримано необхідність законодавчого закріплення обов’язкового врахування думки потенційного отримувача (особи/сім’ї) щодо видів соціальних послуг, які форму­ватимуть Індивідуальний план отримувача під час процедури оцінювання його потреб у межах, визначених соціальними працівниками відповідно до законодавства та державних стандартів соціальних послуг.


Ключові слова


складна життєва обставина, вразливі групи населення, соціальна профілактика, отримувач соціальної послуги, найкращий результат соціальної послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Al'ternatyvna dopovid' pro vykonannia Ukrainoiu Yevropejs'koi sotsial'noi khartii (perehlianutoi). In: Tematychna hrupa «Okhorona zdorov'ia, sotsial'ne zabezpechennia, sotsial'nyj zakhyst» (statti 3, 11, 12, 14, 23, 30): dopovid' Ukrains'koi Hel'sins'koi spilky z prav liudyny. Retrieved from https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/Alternative-Report-ESCR-19.12_ukr.pdf (data zvernennia: 26.02.2021)

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy. (2007). / uklad. i holov. red. V. T. Busel. Kyiv; Irpin': VTF «Perun».

Voloshyn, I. P. (2020). Sotsial'nyj zakhyst malozabezpechenykh osib v Ukraini: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. iuryd. nauk: 12.00.05. L'viv.

Horemykina Yu. V. (2016). Monitorynh i otsiniuvannia iakosti ta efektyvnosti sotsial'nykh posluh: prykladnyj aspekt. In: Demohrafiia i sotsial'na ekonomika, №3 (28). Retrieved from https://dse.org.ua/arhcive/28/10.pdf (data zvernennia: 26.02.2021).

Derzhavnyj standart sotsial'noi posluhy sotsial'noi profilaktyky. (10.09.2015 nr. 912): Nakaz Ministerstva sotsial'noi polityky Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/-show/z1155-15 (data zvernennia: 26.02.2021)

Zhuravel', T.V. (2013). Sotsial'na profilaktyka iak napriam sotsial'no-pedahohichnoi roboty. In: Sotsial'na pedahohika: navch. posibnyk / Za zah. red. O. V. Bezpal'ko; Avt.-kol. O. V. Bezpal'ko, I. D. Zvierieva, T. H. Veretenko ta in. Kyiv: Akademvydav, 85–101.

Klasyfikator sotsial'nykh posluh : nakaz Ministerstva sotsial'noi polityky Ukrainy vid 23 chervnia 2020 r. № 429. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text (data zvernennia: 26.02.2021).

Ofitsijnyj sajt Ministerstva sotsial'noi polityky Ukrainy. Retrieved from https://www.-msp.gov.ua/timeline/?t=6&from=2020-01-01&till=&g=154&cat=0&dn=&words=#tagpanel (data zvernennia: 26.02.2021).

Poriadok orhanizatsii nadannia sotsial'nykh posluh: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 chervnia 2020 r. № 587. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-п#n177 (data zvernennia: 26.02.2021).

Poriadok rozroblennia derzhavnoho standartu sotsial'noi posluhy: nakaz Ministerstva sotsial'noi polityky Ukrainy 16.05.2012 № 282. Retrieved from https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/z0876-12?find=1&text=доступн#Text (data zvernennia: 26.02.2021).

Pro deiaki zakhody schodo zabezpechennia prava hromadian na iakisni ta bezpechni sotsial'ni posluhy: ukaz Prezydenta vid 29.01.2021 № 30/2021. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/302021-36393 (data zvernennia: 26.02.2021).

Pro osnovy sotsial'noi zakhyschenosti osib z invalidnistiu v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 bereznia 1991 r. № 875-XII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text (data zvernennia: 26.02.2021).

Pro sotsial'ni posluhy : Zakon Ukrainy vid 19 chervnia 2003 r. № 966-IV. (2003). In: Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 45, St. 358.

Pro utvorennia robochoi hrupy z pytan' udoskonalennia zakonodavstva schodo rozvytku i rehuliuvannia rynku sotsial'nykh posluh: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.02.2021 r. № 125. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/125-2021-п#Text (data zvernennia: 26.02.2021).

Propozytsii do Klasyfikatoru sotsial'nykh posluh : ofitsijnyj sajt Ministerstva sotsial'noi polityky Ukrainy. Retrieved from https://www.msp.gov.ua/news/16910.html?fbclid=IwAR0g-8LQ99gIhXURaL59xrq9Z3_OzHw46Qdp_v3LUzRaacfGZhUcj0gAipCo (data zvernennia: 26.02.2021).

Rishennia Odes'koho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 01.08.2018 roku u spravi № 815/1972/18. Yedynyj reiestr sudovykh rishen'. Retrieved from http://www.-reyestr.court.gov.ua/Review/75727896 (data zvernennia: 26.02.2021).

Synchuk S. M. (2020). Schodo problemy zakonodavchoho vyznachennia derzhavnykh sotsial'nykh normatyviv sotsial'nykh posluh v Ukraini. In: Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, №11, 129‒143.

Digest of the Case of Law of the European Committee of Social Rights. Desember. (2018). Retrieved from https://rm.coe.int/digest-2018-parts-i-ii-iii-iv-en/1680939f80 (data zvernennia: 26.02.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.087

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.