ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ: ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ

Віталій Косович / Vitaliy Kosovych

Анотація


Проаналізовано практику використання у мотивувальних частинах судових рішень загальнотеоретичних положень, що вивчаються у межах навчальної дисципліни «загальна теорія та філософія права». Об’єктом дослідження обрано рішення Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України та Верховного Суду. Встановлено, що в актах судового правозастосування найчастіше як компонент аргументації використовують положення з таких тем, як «права людини», «чинність правових актів», «правовідносини», «застосування права», «тлумачення права». Запропоновано розширити вивчення таких загальнотеоретичних блоків, як «юридичні гарантії та межі здійснення прав людини», «правові акти», «юридична техніка», «подолання та усунення недоліків законодавста». Висловлено думку про доцільність вивчення нової теми «правова аргументація».


Ключові слова


загальна теорія права, практика ЄСПЛ, рішення Верховного Суду, правові акти Конституційного Суду України, теоретичні конструкції, правозастосовні акти, інтерпретаційно-правові акти

Повний текст:

PDF

Посилання


Kosovych, V. (2010). Otsinochni poniattia yak zasib yurydychnoi tekhniky [Valuable concepts as a means of legal technology]. Lviv: Triada-plius. (in Ukrainian).

Kosovych, V. (2015). Udoskonalennia normatyvno-pravovykh aktiv Ukrainy: tekhniko-tekhnolohichni aspekty [Improvement of normative-legal acts of Ukraine: technical-technological aspects]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka (in Ukrainian).

Pro Vyshchu radu yustytsii [About the High Council of Justice]: Zakon Ukrainy vid 15.01.1998 r. № 22/98-VR. (1998). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 25, st. 146.

Pro sudoustrii i status suddiv [On the judiciary and the status of judges]: Zakon Ukrainy vid 07.07.2010 r. № 2453-VI. (2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 41–42, № 43, № 44–45, st. 529.

Rabinovych, Р. (2008). Osnovy` zagal`noyi teoriyi prava ta derzhavy [Fundamentals of General Theory of Law and State: Educ. manual]. Lviv: Kraj. (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.003

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.