ВІДМОВА ВІД ПІДТРИМАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ ЯК ФОРМА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОКУРОРОМ СВОЇМ ПРАВОМ

Halyna Boreiko

Анотація


У статті розглянуто окремі проблемні аспекти інституту відмови прокурора від підтримання обвинувачення закріплені у чинному КПК України як можливості зловживання таким правом. Вивчено наслідки такої відмови як для обвинуваченого, так і для прокурора. Одночасно, проаналізовано чинне законодавство, що регулює порядок відновлення прав обвинуваченого щодо якого прокурор відмовився від підтримання обвинувачення.
Запропоновано конкретні пропозиції щодо удосконалення вказано інституту шляхом встановлення «запобіжників» щодо зловживання цим правом. Зокрема наголошено на необхідності виключити можливість прокурора приймати рішення про відмову від підтри-мання обвинувачення у підготовчому засіданні. Наведено аргументи щодо обґрунтованості умови погодження постанови про відмову від обвинувачення з прокурором вищого рівня, яка не є втручанням в його процесуальну діяльність.
Для повного забезпечення відновлення прав та свобод особи, якій незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розсліду-вання, прокуратури і суду завдано шкоди, запропоновано передбачити у відповідному Законі як підставу для відшкодування громадянинові шкоди винесення судом ухвали про закриття кримінального провадження у зв’язку із відмовою прокурора від підтримання обвинувачення, що прирівнюється до виправдувального вироку. Такий підхід з одного боку забезпечить особі гарантії матеріального характеру, а з іншого – стимулюватиме проку-рора відповідальніше ставитись до формування обвинувачення та скерування обвину-вального акту до суду для розгляду по суті.


Ключові слова


докази; прокурор; підтримання обвинувачення; підготовче судове засідання; погодження постанови

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Alpert, S. A., Bazhanov, M. I. (1965). Rec. on the book: Gelperin I. M. and Lukashevich V. Z. Surrender to the court under Soviet criminal procedure law. In: Jurisprudence, № 4, 159‒162.

2. Bogonos, M. (2019). Refusal to support the state prosecution, its change, additional charges. In: Powers of the prosecutor to determine the boundaries of the trial: materials of the round table (November 22, 2019). Kyiv: National Academy of the Prosecutor's Office of Ukraine, P. 24‒27.

3. Report № 512/2009 by the European Commission for Democracy through Law «Rule of Law», approved by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25‒26 March 2011. Retrieved from https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=-CDL-AD(2011) 003rev-ukr.

4. Dunas, T. O., Rudenko, M. V. (2013). On the issue of preventing the prosecutor's refusal to support the state prosecution in court proceedings: an introduction to the issue. V. N. Karazin Kharkiv National University. Law series. Issue № 16, 281‒281.

5. Karpova, A. (2019). Current issues of the prosecutor's refusal to prosecute. In: Powers of the prosecutor to determine the boundaries of the trial: materials of the round table (November 22, 2019). Kyiv: National Academy of the Prosecutor's Office of Ukraine, 44‒47.

6. Malyarenko, V. T., Vernydubov, V. I. (2002). On the prosecutor's refusal to support the state prosecution in court and its legal consequences. In: Bulletin of the Supreme Court of Ukraine. № 4. Retrieved from http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/4F2BD2C1-53EAF85 BC2257AF4003A6D0F?OpenDocument.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.71.122

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.