ПРАВОВА ПРИРОДА ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Yuliia Plish

Анотація


Вітчизняне кримінальне право перебуває у постійній динаміці, тобто норми чинного законодавства вдосконалюють, запроваджують зовсім нові, раніше невідомі, кримінально-правові категорії, враховують і досліджують рекомендації міжнародних інституцій та інше. Не виняток у цьому процесі, і розділ ХІІІ-1 Загальної частини КК України, в якому регла­ментовані обмежувальні заходи (ці положення набули чинності 11 січня 2019 року).
Відтак, у науковій статті висвітлено розуміння правової природи обмежувальних захо­дів. Проаналізовано поняття «кримінально-правові наслідки» та їх реалізацію через заходи кримінально-правового впливу. Подано авторську класифікацію кримінально-правових за­ходів та доведено, що обмежувальні заходи належать до заходів безпеки у криміналь­ному праві України. Аргументовано, що впровадження інституту заходів безпеки є потре­бою сьогодення. Наголошено, що існування та реалізація обмежувальних заходів у межах кримінального права є доцільним та необхідним механізмом протидії злочинності. Узагаль­нено ознаки обмежувальних заходів, які вичерпно висвітлюють їх правову природу.


Ключові слова


кримінальне законодавство, кримінально-правовий вплив, кримі¬наль¬но-правові заходи, заходи безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Kryminal'nyj kodeks Ukrainy vid 05.04.2001. № 2341-III. Redaktsiia vid 16.01.2020. (2001). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, № 21. Stor. 1. St. 920.

2. Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny vid 13.04.2012. № 4651-VI. Redaktsiia vid 13.02.2020. (2012). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, № 37. Stor. 11. St. 1370.

3. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy u zv'iazku z ratyfikatsiieiu Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasyl'stvu stosovno zhinok i domashn'omu nasyl'stvu ta borot'bu z tsymy iavyschamy: Zauvazhennia do proektu Zakonu Ukrainy № 4952 vid 12.07.2016. № 2227-VIII. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=67506

4. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo vidpovidal'nosti za zlochyny, vchyneni zlochynnoiu spil'notoiu: Proekt Zakonu Ukrainy № 2513 vid 02.12.2019. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19

5. Pro vnesennia zmin do Kryminal'noho ta Kryminal'noho protsesual'noho kodeksiv Ukrainy z metoiu realizatsii polozhen' Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasyl'stvu stosovno zhinok i domashn'omu nasyl'stvu ta borot'bu z tsymy iavyschamy: Zakon Ukrainy vid 06.12.2017 № 2227-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19

6. Pro zapobihannia ta protydiiu domashn'omu nasyl'stvu: Zakon Ukrainy vid 07.12.2017. № 2229-VIII. Redaktsiia vid 01.01.2020. (2018). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, № 6. Stor. 16. St. 245.

7. Case of Ashlarba v. Georgia: № 45554/08 from 15.07.2014. Retrieved from https://hudoc.-echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-145572%22]}.

8. Case of Opuz v. Turkey: № 33401/02 from 09.06.2009. Retrieved from http://hudoc.echr.-coe.int/rus?i=001-119720.

9. Ferri, E. (1908). Ugolovnaya sotsiologiya: Per. s 5-go fr. izd. 1905 / Pod red. i s predisl. S. V. Poznyisheva; Per. O. V. Poznyisheva. Moscow.

10. Tsyvil'nyj protsesual'nyj kodeks Ukrainy vid 18.03.2004. № 1618-IV. (2004). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, № 16. Stor. 11. St. 1088.

11. Khavroniuk, M. (2013). Zakhody kryminal'no-pravovoho vplyvu: iaki vony buvaiut'. In: Yurydychnyj visnyk Ukrainy: vse pro zakony – v odnij hazeti: zahal'nonatsional'na pravova hazeta. Kyiv, № 21.

12. Yatsenko, S. (2016) Zakhody bezpeky u kryminal'nomu pravi: porivnial'no-pravovyj ohliad. In: Yurydychna Ukraina: schomisiachnyj naukovyj zhurnal. Kyiv, № 9/10 (165/166), 28–35.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.229

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.