КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК ЯК ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Ольга Олександрівна Маланчук

Анотація


З’ясовано гарантії реалізації права на відпочинок відповідно до ст. 45 Конституції України. З огляду на формулювання «кожен, хто працює» визначається коло осіб, які вправі претендувати на його реалізацію. Проаналізовано іноземне законодавство у цій сфері та проведено паралелі з вітчизняними нормами законодавства. Відзначено важли­вість дотримання принципу рівності у праві на відпочинок у зв’язку з проблемою гендерної нерівності, яка у наш час є надзвичайно актуальною.
Розглянуто також співвідношення робочого часу і часу відпочинку як юридичними категоріями. Доведено, що термін «час відпочинку» варто розуміти як вільний від виконан­ня трудових обов’язків час. Запропоновано як варіант позначати його у законо­давстві як «позаробочий час». Як зразок наведено норми іноземного законодавства, що стосуються визначення позаробочого часу.
З’ясовано правову природу юридичних гарантій, запропоновано критерії класифікації. Досліджено співвідношення гарантій права на відпочинок та механізм їх реалізації.


Ключові слова


право на відпочинок, час відпочинку, робочий час, юридичні гарантії

Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Busel, V. T. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.). Irpin: VTF «Perun».
 2. Ieromenko, V. V. (1999). Pravovi formy realizatsii hromadianamy prava na pratsiu. Pravo Ukrainy, 1, 16–19.
 3. Konstytutsiya Ukrayiny. (1996, cherven’ 28). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.
 4. Orlov, A. S. (1995). Sotsyolohyia rekreatsyy. Moskva: Nauka.
 5. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 30 veresnia 2009 roku № 23-rp/2009. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, 6, 32–38.
 6. Skakun, O. F. (2001). Teoriia derzhavy i prava: Pidruchnyk. Kharkiv, Konsum.
 7. Pylypenko, P. D. (2006). Trudove pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs. Kyiv, Vydavnychyi dim.
 8. Pylypenko, P. D., Buriak, V. Ia., & Kozak, V. Ia. (2003). Trudove pravo Ukrainy: navch. posib. Kyiv: Vydavnychyi dim «In Yure».
 9. Chernous, S. M. (2016). Pravo na vidpochynok u systemi prav liudyny. Pravo ta innovatsii, 4, 134–139.
 10. Banaszak, V. B., Jabłoński, M. (1998). Komentarz do art. 66. In Boć, J. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r. Wrocław.
 11. Dumazedier, J. (1974). Sociologie empirigne du Coisir. Critique et contrecritique de la civilization du Coisir. Paris.
 12. Employment Standards Act, 2000, S.O. 2000,. Retrieved from http://www.­bclaws.ca/­EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96113_01#section36.
 13. Banaszewski, I. (2010). Kodeks pracy: stan prawny na 1 lutego 2010 r. Warszawa-Bielsko-Biala: Park Prawo.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.111

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.