ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ruslan Bedrii

Анотація


Проаналізовано стан правового забезпечення реформи децентралізації публічної влади в Україні. При цьому зазначено нормативно-правові акти, що заклали концептуальні засади муніципальної реформи. Це, зокрема, Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджена Розпоряджен­ням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 року, Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2015 року, «Стратегія – 2020», затверджена Указом Прези­дента України від 15.01.2015 року № 5/2015 тощо.
Проте особливу увагу приділено характеристиці проектів законодавчих актів, які необ­хідно найближчим часом розглянути та прийняти в парламенті для успішного просування реформи місцевого самоврядування та завершення процесу об’єднання територіальних громад в Україні. Зокрема, йдеться про Закон України «Про засади адміністративно-територіального устрою України», Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо перспективних планів фор­мування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)», Закон України «Про внесення змін до закону «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів ци­вільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наб­лиження до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивіль­ного стану».
Зроблено висновок, що, зважаючи на реальний стан речей щодо формування спро­можних громад в Україні та враховуючи зарубіжний досвід, вбачаємо за доцільне до чергових місцевих виборів 2020 року завершити муніципальну реформу адміністративним шляхом.


Ключові слова


муніципальна реформа, децентралізація влади, місцеве самоврядування, об’єднання територіальних громад, законодавче забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuibida, V. S. (2018). Munitsypalna reforma u konteksti detsentralizatsii vladnykh povnovazhen. Munitsypalna reforma v konteksti yevrointehratsii Ukrainy: pozytsiia vlady, naukovtsiv, profspilok ta hromadskosti: Tezy dopovidei Druhoi shchorichnoi vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 06 hrudnia 2018 r.). Kyiv : TOV «VI EN EI PRES», 10–13.

Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia (stanom na 10 hrudnia 2018 r. / Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy Retrieved from https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/378/ 10.02.2019_ukr.pdf

Okrema dumka suddi Melnyka M. I. do rishennia 1-rp/2016 vid 22.03.16 Retrieved from http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=305254.

Pro poriadok dennyi desiatoi sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy vosmoho sklykannia : Postanova VRU № 2679-VIII vid 07.02.2019 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2679-viii. Data zvernennia: 20.02.19r.

Pro vnesennia zmin do zakonu «Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti: Proekt Zakonu Ukrainy № 6403 vid 21.04.2017 r. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61676 Data zvernennia: 20.02.19r.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad» (shchodo perspektyvnykh planiv formuvannia terytrii hromad Avtonomnoi Respubliky Krym, oblastei): Proekt Zakonu Ukrainy № 9441 vid 21.12.18 r. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7A900A.html. Data zvernennia 19.02.19r.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu reiestratsiiu aktiv tsyvilnoho stanu» ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo detsentralizatsii ta nablyzhennia do hromadian administratyvnykh posluh u sferi derzhavnoi reiestratsii aktiv tsyvilnoho stanu: Proekt Zakonu Ukrainy № 6150 vid 28.02.2017r. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6150&skl=9. Data zvernennia 21.02.19 r.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad» shchodo dobrovilnoho pryiednannia terytorialnykh hromad sil, selyshch do terytorialnykh hromad mist respublikanskoho Avtonomnoi Respubliky Krym, oblasnoho znachennia : Zakon Ukrainy vid 3.04.2018, № 2379-VIII / Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2018, № 20, st. 190 Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2379-19

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia» : Proekt Zakonu Ukrainy № 8389 vid 17.05.2018 r. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64016. Data zvernennia 21.02.19 r.

Pro zasady administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy : Proekt Zakonu Ukrainy № 8051 vid 22.02.2018 r. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63508. Data zvernennia: 20.02.19r.

Pro zatverdzhennia Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 kvitnia 2015 r. № 214 Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.

Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01 kvitnia 2014 r. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 51 narodnoho deputata Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia «na nastupnii cherhovii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy», yake mistytsia u statti 155 Konstytutsii Ukrainy, vid 15 bereznia 2016 roku № 1-rp/2016 Retrieved from http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=305254

Slobozhan, O. V. (2018). Chomu i yak slid zavershuvaty reformu mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady. Munitsypalna reforma v konteksti yevrointehratsii Ukrainy: pozytsiia vlady, naukovtsiv, profspilok ta hromadskosti: Tezy dopovidei Druhoi shchorichnoi vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 06 hrudnia 2018 r.). Kyiv : TOV «VI EN EI PRES», 13–17.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.132

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.