ПІЛОТНІ ТА КВАЗІПІЛОТНІ РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСИЛЕНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Yeva Sushko

Анотація


Розширення Ради Європи та приєднання до неї нових членів у 90-х роках викликало значну кількість невирішених структурних проблем, які існували на той момент у нових Державах. Рада Європи та Європейський Суд зокрема, зіткнулися зі складними проблемами у функціонуванні цілих правових систем та їх невідповідністю вимогам Конвенції. Це спровокувало, як снігову лавину, завантаженість Суду однотипними спра­вами, що своєю кількістю унеможливлювали чи зводили нанівець надання якісного пра­вового захисту на Європейському рівні (наприклад, Суд розглянув більше 41 000 справ, що стосувалися проблеми невиконання судових рушень в Україні). Зважаючи на прояви критики Суду з боку як Держав, так і заявників щодо тривалості розгляду справ, а також беручи до уваги повторюваність структурних проблем у Державах, Суд та інші органи Ради Європи вимушені були шукати швидкого та якісного вирішення цієї проблеми. Як Комітет Міністрів, який провадить нагляд за виконанням рішень Суду, так і сам Суд розробили низку нових механізмів для подолання структурних та повторюваних проблем у правових системах Держав. Суд почав впроваджувати практику прийняття пілотних, а в подальшому і квазіпілотних рішень, у яких він не тільки встановлював порушення Кон­венції, а також формулював рекомендації, а іноді і зобов’язання, щодо вчинення конкрет­них загальних чи індивідуальних заходів під час виконання рішення. Дискусії щодо легітимності розширення таких повноважень Суду тривають досі, проте Держави толе­рують такі зміни у Конвенційній системі передусім зважаючи на їх необхідність та ефективність. Процедура пілотних судових рішень була відповіддю на структурні пробле­ми з правами людини в Договірних державах і відсутність політичної волі чи можливості Договірних Держав вирішувати ці проблеми на національному рівні самостійно.
На сьогоднішній день у спеціалізованій літературі порушено проблеми розмежу­вання між пілотними та квазіпілотними рішеннями Суду та їх розуміння. Загалом основна відмінність між цими рішеннями полягає перш за все у процедурі їх ухвалення. Якщо Суд вирішує застосувати формальну пілотну процедуру у конкретній справі, то він інформує про це сторони, які в подальшому матимуть можливість надати коментарі в цій частині. Приймаючи пілотне рішення Суд, як правило, надає Державі певний строк для усунення недоліків та зупиняє розгляд інших типових справ. У той же час, у квазіпілотних рішеннях Суд не дає можливості коментувати сторонам це питання, практично ніколи не вста­нов­лює строків для вирішення структурної проблеми та не зупиняє розгляд інших типових справ.


Ключові слова


виконання рішень, клонові (однотипні) справи, комплексні та системні проблеми

Повний текст:

PDF

Посилання


Analysis of statistics of European Court of Human Rights (2018), January 2019. Retrieved from https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2018_ENG.pdf

Annual Report. (2019). European Court of Human Rights. Retrieved from https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf

Binding effect and Declaratory nature of the judgments of the European Court of Human Rights: an overview. (2014). In Mark E. Villiger; Judgments of the European Court of Human Rights: effects and implementation / Anja Seibert-Fohr and Mark E. Villiger (eds.). Baden-Baden: Nomos; [Farnham ; Burlington, Vt.].

Committee of Ministers (2006), CM(2006)203. Report of the Group of the Wise Persons to the Committee of Ministers, 15 November 2006.

Council of Europe. Secretary General. (2009). Contribution of the Secretary General of the Council of Europe to the preparation of the Interlaken Ministerial Conference, SG/Inf(2009)20. Retrieved from https://rm.coe.int/16805cff31

Cremer, H.-J. (2014). Prescriptive Orders in the Operative Provisions of Judgments by the European Court of Human Rights: Beyond res judicanda? in: Anja Seibert-Fohr, Mark E. Villiger (Hrsg.), Judgments of the European Court of Human Rights – Effects and Implementation.

Drzemczewski, A. (2010). The Parliamentary Assembly’s Involvement in the Supervision of the Judgments of the Strasbourg Court. 28 Netherlands Quarterly of Human Rights 2, 164.

Evaluation of the effectiveness of the Council of Europe support to the implementation of the ECHR at national level. (2017). Abridged Final Report, Evaluation 20 published on

January 2017, 16. Retrieved from https://rm.coe.int/16806f9221

Hardman, P. H., Stephenson, S. and Blitz, B. K. (2011). Responding to Systematic Human Rights Violations – An Analysis of ‘Pilot Judgments’ of the European Court of Human Rights and their Impact at National Level./Greer, SC., 3 p. Common Market Law Review.

Implementation of the judgments of the European Court of Human Rights: a shared judicial responsibility? Dialogue between judges: Proceedings of the Seminar. (2014). European Court of Human Rights, Council of Europe, 40 Retrieved from https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/dialogueentre-juges-2014_eng.PDF

Jahn, J. (2014). Ruling (In) directly through Individual Measures? Effect and Legitimacy of the ECtHR’s New Remedial Power. Retrieved from http://www.zaoerv.de/74_2014/74_2014_1_a_1_40.pdf

Keller, H. and Marti, C. (2016). Reconceptualizing Implementation: The Judicialization of the Execution of the European Court of Human Rights’ Judgments. The European Journal of International Law Vol. 26 no. 4, 841.

Lamber Abdelgawad, E. (2011). L’exécution des arrêts de la Cour européenne des sroits de l’homme. Revue trimestriell des droits de l’homme 88, 939, 940–951.

Lambert, H. (2007). The Position of Aliens in Relation to the European Convention on Human Rights, Human rights files, No. 8 (revised) Council of Europe Publishing, 88.

Practice Directions: Just Satisfaction claims. (2007). Retrieved from https://www.echr.coe.int/Documents/PD_satisfaction_claims_ENG.pdf

Resolution of the CM Union Alimentaria Sanders S.A. [DH (90) 40]. Retrieved from http://hudoc.exec.coe.int

Sicilianos, L.-A. (2014). The involvement of the European Court of Human Rights in the implementation of its judgments: recent developments under Article 46 ECHR, Netherlands quarterly of human rights, vol. 32, no. 3, 235–262.

Sicilianos, L.-A. (2014). The role of the European Court of Human Rights in the execution of its own judgments: reflections on Article 46 ECHR, in Judgments of the European Court of Human Rights: effects and implementation / Anja Seibert-Fohr and Mark E. Villiger (eds.). Baden-Baden: Nomos; [Farnham; Burlington, Vt.], 285–315.

Steering Committee for Human Rights (CDDH). (2003). Position Paper of the European Court of Human Rights on proposals for reform of the European Convention of Human Rights and other measures as set out in the report of the Steering Committee for Human Rights of April 2003 (CDDH(2003)006 final). Retrieved from https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e01c1

Supervision of the Execution of Judgments and Decisions of the European Court of Human Rights. (2012). 6th Annual Report of the CM, at 28, 169. Retrieved from https://rm.coe.int/1680592ac8

Speck, A.-K., Donald A. (2019). The European Court of Human Rights’ Remedial Practice and its Impact on the Execution of Judgments, Human Rights Law Review, vol. 19, Iss. 1, 83–117.

The High Level Conference meeting in Copenhagen on 12 and 13 April 2018. (2018) Declaration, para. 17. Retrieved from https://www.echr.coe.int/Documents/Copenhagen_Declaration_ENG.pdf

Haider, D. (2013). The Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights, Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.050

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.