Редакційна політика

Галузь та проблематика

“Вісник Львівського університету. Серія юридична” висвітлює актуальні проблеми теорії та історії держави і права, питання удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права, шляхи поліпшення правового регулювання процесуально-юридичної діяльності в сучасній Україні. У збірнику публікуються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані наукові статті, які відповідають сучасному рівню розвитку юридичної науки і мають наукову та практичну цінність.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Редактори
 • Сергій Рабінович
 • Петро Рабінович
 • Людмила Луць
 • Оксана Грищук
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Редактори
 • Ігор Бойко
 • Борис Тищик
 • Микола Кобилецький
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Редактори
 • Сергій Рабінович
 • Збігнєв Буковські
 • Павло Гураль
 • Мацей Маршал
 • Анна Козічак
 • Радослав Краєвські
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АДМІНІСТРАТИВНЕ І ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Редактори
 • Ірина Заверуха
 • Збігнєв Буковські
 • Мацей Маршал
 • Анна Козічак
 • Микола Кобилецький
 • Радослав Краєвські
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Редактори
 • Володимир Коссак
 • Володимир Кравчук
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО

Редактори
 • Пилип Пилипенко
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Редактори
 • Пилип Пилипенко
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Редактори
 • Андрій Бойко
 • Володимир Бурдін
 • Василь Нор
 • Олександр Марін
 • Євген Письменський
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Редактори
 • Андрій Бойко
 • Володимир Бурдін
 • Василь Нор
 • Іван Когутич
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

Редактори
 • Зорислава Ромовська
 • Олександра Яворська
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕРСОНАЛІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

100-РІЧЧЮ ПРОГОЛОШЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Редактори
 • Ігор Бойко
 • Борис Тищик
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування членами редколегії журналу.

Стаття рецензується на предмет:

- відповідності статті профілю журналу;

- відповідність наукової статті сучасному рівню розвитку юридичної науки і наявність наукової та практичної цінності;

- дотримання усіх вимог щодо оформлення наукової статті;

- наявності усіх необхідних елементів наукової статті;

- відповідності змісту статті її назві.

На підставі проведеного рецензування статті, редколегія приймає рішення про можливість публікації відповідного рукопису у журналі.

У випадку відхилення статті від публікації редколегія направляє автору мотивовану відмову.

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації науковий секретар інформує про це авторів.

Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії журналу.

 

Періодичність публікації

Виходить 1-2 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...