ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ» ЯК ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ МОВНИКІВ В УКРАЇНІ (ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТА)

Zoriana Haladzhun

Анотація


У статті проаналізовано розвиток Закону України «Про телебачення і радіомовлення» в його історичному поступі, виокремлено періоди його становлення.


Ключові слова: телебачення, Закон України «Про телебачення і радіомовлення», зміни до закону, періоди розвитку Закону України «Про телебачення і радіомовлення», правове регулювання телемовлення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Галаджун З. В. Правові норми журналістики України: навч. посібник / З. В. Галаджун. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 190 с.

Гоян В.В. Термінологічні концепти телебачення в сучасній теорії журналістики: роздуми й коментарі [Електронний ресурс] / В.В.Гоян // Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Режим доступу до ресурсу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2176.

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1993. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/ed19931221.

Закон України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1995. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/75/95-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1995. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/198/95-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про рекламу» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1997. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/70/97-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1998. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/196/98-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1998. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595/97-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1998. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/193-14.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів Украни у зв’язку з прийняттям Закону України «Про кінематографію» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1999. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998-14.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» [Електрон­ний ресурс] // Верховна Рада України. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1642-14.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001709.html.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України за результатами парламентських слухань законності та стан інформаційної безпеки України» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2680-14.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2921-14.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про вибори народних депутатів України» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/744-15.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/762-15.

Закон України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/871-15.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1294-15.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1407-15.

Закон України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2810-15.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння реалізації виборчих прав громадянами, забезпечення свободи політичних дебатів, неупередженого ставлення засобів масової інформації до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб’єктів виборчого процесу» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3099-15.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1667-15.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3317-15.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/145-17.

Закон України «Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1573-17.

Закон України «Про внесення змін до статті 33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101957.html.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2592-17.

Закон України «Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2822-17.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2850-17.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2912-17.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2938-17.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3205-17.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/3610-17.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення та інформаційного простору від негативного впливу» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/4316-17.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4311-17.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо регулювання трансляції програм і передач з платними інтерактивними конкурсами» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4386-17.

Закон України «Про засади державної мовної політики» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5410-17.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5460-17.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5463-17.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-18.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/409-18.

Закон України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/763-18.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/159-19.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо суспільного телебачення і радіомовлення України» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/271-19.

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/317-19.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформаціїу формі відкритих даних» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/319-19.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-19.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/674-19.

Закон України «Про систему іномовлення України» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/856-19.

Закон України «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо визначення передач європейського виробництва» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1364-19.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1421-19.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1663-19.

Закон України «Про внесення Закон України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1715-19.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2054-19.

Сніцарчук Л. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.) і журналістикознавчий дискурс / Лідія Сніцарчук. ‒ Львів, 2009. ‒ 416 с.

Приступенко Т. Правові засади функціонування сучасних засобів масової комунікації України / Тетяна Приступенко. – Київ: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.43.8328

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.