«ІСЛАМСЬКИЙ» ТЕРОРИЗМ ЯК ШТУЧНИЙ ФЕНОМЕН
СУЧАСНОЇ ГЕОПОЛІТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКИХ
ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Dilyaver Saidahmetov

АнотаціяНаукова стаття присвячена актуальній та суспільно значущій проблемі.
На зламі ХХ-ХХІ ст.. політики та ЗМІ усе частіше використовують терміни
«ісламський тероризм», «війна з тероризмом» тощо. У цьому контексті існує
проблема ототожнення ісламу та тероризму. Метою статті є розгляд причин
виникнення такого феномену як «ісламський тероризм», а також місце і роль
ЗМІ у цьому процесі. Автор звертає особливу увагу на позицію українських
друкованих засобів масової інформації під час висвітлення ними окресленої
проблеми. Безумовно, глибокий аналіз та незаангажованість викладу є дуже
важливими для кращого розуміння українським читачем справжньої природи
«ісламського тероризму».
Ключові слова: ісламський тероризм, друковані ЗМІ, геополітика,
терористичні акти, терористичні організації.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2013.37.5069

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.