СУБСТАНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ: МОДЕЛЬ «МАСОВИЙ АДРЕСАНТ — МАСОВИЙ АДРЕСАТ» ЯК ВЕКТОР СВІТОГЛЯДНОСТІ

Marian Zhytaryuk

АнотаціяЗастосовано нетрадиційний погляд на інформацію, яку з допомогою аналі-
тичних методів і міждисциплінарного підходу (теорія інформації, теорія масової
комунікації, кібернетика, біологія, філологія) автор розглядає як субстанцію в кон-
тексті формування світоглядності у взаємодії «адресант — адресат».
Ключові слова: інформація, дезінформація, соціальна інформація, інфор-
маційні коди, апарат інтерпретації, доцільність інформації, онтологія інформації,
інформаційна субстанція, формування світогляду, світоглядність журналістики, ма-
совий адресант, масовий адресат, адресант — об’єкт-передавач, адресат — об’єкт-
приймач, журналістика.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2009.32.4034

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.