Російсько-український збройний конфлікт: термінологічний та дискурсивний виміри

Orest Semotiuk

Анотація


У статті проаналізовано термінологічні та дискурсивні аспекти російсько-українського воєнного конфлікту у контексті зарубіжних та українських досліджень у галузі конфліктології. Об’єктом аналізу були чотири інтернет-видання “ZAXID.NET”, “Львівський портал”, “Вголос” і “Галінфо”. Період дослідження – травень 2021 року. Обсяг вибірки – 400 текстів новин, обраних за допомогою генератора випадкових чисел (по 100 текстів із кожного видання).Зазначено, що традиційне розуміння війни як військового зіткнення двох держав чи блоків з визначеними політичними цілями потребує переосмислення. На початку XXI століття у зарубіжних публікаціях з’явилися нові поняття, які мали на меті концептуалізувати зміни у класичних підходах до війни. Одним із таких термінів став термін “гібридна війна”. Термін “гібридний” означає поєднання різних елементів у цілісному фізичному об’єкті, явищі або дії. Термін “війна”, якому відповідає англійське слово war, став широко використовуватись з означенням hybrid (гібридна) тільки з початком російської агресії проти України. Спільним для дослідників є те, що всі вони вважають за потрібне спершу вивчити конкретні випадки цієї війни, визначити подібності і відмінності між ними, а вже після того сформулювати загальну концепцію. Гібридну війну назагал розуміють як дії, у яких поєднуються мілітарні, квазімілітарні, дипломатичні, інформаційні, економічні та інші засоби з метою досягнення стратегічних політичних цілей. Тому доречно трактувати назву “гібридна війна” як т.зв. umbrella term, що описує багатогранність цього явища та уможливлює комплексний аналіз методологічних підходів. Роль такого терміну полягає в тому, щоб віднайти спільні характеристики гібридної війни і стимулювати пошук теоретично обґрунтованих та ефективних практичних рішень.

Kлючові слова: війна; конфлікт; гібридна війна; російсько-український воєнний конфлікт; медіа; виміри конфлікту; комунікація.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bachmann-Medick, D. (2006). Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek b. Hamburg.

Deuze, M. (2012). Media Life. Cambridge.

Dutsyk, D. et al. (2019). АБВ. Zbroiny conflict v terminakh. (Putivnyk dla Ukrainy), Kyiv. Retrieved from: https://www.jta.com.ua/knowledge-base/yak-my-hovorymo-pro-zbroynyy-konflikt-na-donbasi/?fbclid=IwAR3DYzeMIvEJLTYt2Lh5JoHHGqT8FsqXSsoWNxswsV0IGC-XO9AER2nkrzg [accessed 06.11.2021].

Gillespie, M. and O’Loughlin, B. (2017). The Media-Security Nexus. Researching ritualized cysles of insecurity, [in:] Routledge Handbook of Media, Conflict and Security, Eds. P. Robinson, R. Fröhlich, pp.51-67.

Hammond, P. (2007). Media, War and Postmodernity. London.

Horbulin, W. (Ed.) (2017). Svitova hibrydna vijna: ukrajinskyj front.

Lind, W. and Nightengale, K. (1989). The Changing Face of War: Into the Fourth Generation. Marine Corps Gazette, nr.73 p.23. Retrieved from: https://www.academia.edu/7964013/The_Changing_Face_of_War_Into_the_Fourth_Generation [accessed 05.11.2021].

NATO (2014). Hybrid War – Hybrid Response. Retrieved from: https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/07/01/hybrid-war-hybrid-response/index.html [accessed 04.11.2021].

Nemeth, W. J. (2002). Future war and Chechnya: a case for hybrid warfare. Naval Postgraduate School, Monterey. Retrieved from: https://calhoun.nps.edu/handle/10945/5865 [accessed 05.11.2021].

Nye, J. S. (2008). The Power to Lead: Soft, Hard and Smart Power, New York.

Pomerantsev, P.(2014). Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money. 2014. Retrieved from: http://www.interpretermag.com/the-menace-of-unreality-how-the-kremlin-weaponizes-information-culture-and-money/ [accessed 06.11.2021].

Robinson, P. (Ed.) (2017). Routledge Handbook of Media, Conflict and Security, London.

Rough, W. A. (2009). The Case of Soft Power, [in:] Toward a New Public Diplomacy: Redirecting US Foreign Policy, Ed. Ph. Seib, New York.

Russell, W. G. (2009). Thoughts on Hybrid Conflict, Small Wars Journal. Retrieved from: https://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/188-glenn.pdf [accessed 05.11.2021].

Schaurer, F. (2015). Alte Neue Kriege – Anmerkungen zur hybriden Kriegführung. Bundesministerium der Verteidigung, Berlin.

Tamminga, O. (2015). Hybride Kriegsführung. Zur Einordnung einer aktuellen Erscheinungsform des Krieges, SWP Aktuell 2015, nr. 27. p.2. Retrieved from: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2015A27_tga.pdf [accessed 05.11.2021].

Walker, R. G. (1998). SPEC FI: the United States Marine Corps and Special Operations. Naval Postgraduate School, Monterey. Retrieved from: https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/8989/specfiunitedstat00walk.pdf?sequence=1 [accessed 04.11.2021].

Weldes, J. (2003). Popular Culture, Science Fiction and World Politics: Exploring Intertextual Relations, [in:] To Seek Out New Worlds: Exploring Links Between Science Fiction and World Politics, Ed. J.Weldes, New York.

Yavorska, H. (2016). Concept “vijna”: semantyka i pragmatyka. Stratehichni priorytety. Seria: Philosophia, nr.1, pp. 14–23.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11399

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.