Редакційна політика

Галузь та проблематика

У Віснику вміщено наукові праці українських та зарубіжних авторів, що відображають широкий спектр проблем функціонування мас-медіа в Україні, Європі та світі; акцентовано увагу на їхній ролі в утвердженні національної ідентичності та універсальних гуманістичних цінностей.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Іван Франко — будівничий української державності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Концептуальні засади журналістики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сфера ЗМІ у світі та в Україні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сучасний публіцистичний дискурс

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мова – духовний адекват дійсності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПИТАННЯ ФРАНКОЗНАВСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДО 80-РІЧЧЯ ЗАГИБЕЛІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СТАТТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЖУРНАЛІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МАСОВЕ КОМУНІКУВАННЯ: МОВА, ТЕКСТ, ГІПЕРТЕКСТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Нові погляди на медіа: історія, теорія та практика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сучасні проблеми видавничої справи й редагування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електронні ЗМІ у контексті формування українського національного інформаційного простору

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сучасні орієнтири світоглядної публіцистики (зарубіжний та український досвід)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Медіамаркетинг, реклама та громадські зв’язки: проблеми і перспективи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ХРОНІКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІСЦЕ НОВИННОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗВИТОК НОВИННОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФОРМА ПОДАННЯ НОВИН В ТЕЛЕ- Й РАДІОЖУРНАЛІСТИЦІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОВИНИ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕКЛАМНА ТА НОВИННА ІНФОРМАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОВНІ ТА ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія українського журналістикознавства у контексті сучасних громадянських процесів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теорія українського журналістикознавства в осмисленні нових медіа тенденцій

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Телебачення та радіомовлення в інформуванні та формуванні громадської думки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мова медій: проблеми розуміння та порозуміння

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Зарубіжні ЗМК: сучасні тенденції медійних змін

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Нові медії між традиційними та громадянськими ЗМК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА ТА ПРАКТИКА В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ, ВІЗІЇ МАЙБУТНЬОГО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УРОКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОСВІД ЗАРУБІЖНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РАДІОМОВЛЕННЯ І ТЕЛЕБАЧЕННЯ: СУЧАСНІ АКЦЕНТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЛЬ НОВИХ МЕДІЙ У ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ЗМК ТА СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОВА СУЧАСНИХ ЗМІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія журналістики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теорія журналістики та соціальних комунікацій

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мова засобів масової комунікації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інтернет-журналістика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІАКУЛЬТУРА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІАЛІНГВІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІАОСВІТА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІА В ІНТЕРНЕТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІАДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВА РЕЦЕНЗІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

У цьому розділі публікують виступи на конференціях, семінарах, у т.ч. й за кордоном, які викликали науковий інтерес та резонанс, проте не передбачено випуск матеріалів конференцій.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІАКРИТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОВІ МЕДІА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ І МЕДІАВІЙНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІАСОЦІОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІАСОФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІАБЕЗПЕКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДІАСТИЛІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензування та публікація статей у збірнику наукових праць «Вісник Львівського університету. Серія журналістика»

 

1. Статті (рецензії) надсилати на електронну адресу: VisnykLNU_S10@i.ua.

2. Оформлення статей (матеріалів) має відповідати вимогам, оприлюденим на сайті наукового збірника за адресою: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/pages/view/rules

3. Усі статті (тези, матеріали), що надходять до редакції збірника «Вісник Львівського університету. Серія журналістика», мають бути науковими, тому, з метою їхньої експертної оцінки, підлягають обов’язковому рецензуванню.

4. Редакція видання встановлює відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляє її на перший розгляд відповідальному редактору журналу, який визначає наукову цінність рукопису і призначає рецензента–фахівця, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію або компетенцію. Рецензують статті члени редакційної колегії (майже три десятки учених з України, Польщі, Румунії) або визнані фахівці з тематики рецензованої статті, що не є членами редколегії.

5. Термін рецензування – 21-28 днів. На прохання рецензента термін може бути подовжено.

6. Рецензування подвійне (сліпе) (double-blind peer review), тобто автор і рецензент незалежні один від одного. Прізвище та ім’я рецензента автор не знає, як і прізвище та ім’я автора – рецензент. Тому редакція присуджує кожному рецензентові відповідний код (ключ, електронний підпис), який автор-рецензент має право доповнити власним кодом ORCID (без оприлюднення цього коду для автора).

7. Якщо рецензент рекомендує виправлення і доопрацювання статті, член редакції наукового збірника інформує автора про ці рекомендації і просить, по-перше, їх врахувати при підготовці доопрацьованого варіанту статті або ж, по-друге, аргументовано (частково або повністю) їх спростувати. Доопрацьовану статтю редакція передає на рецензування повторно.

8. Якщо рецензент зробив негативний висновок щодо можливості і доцільності опублікування статті або між автором та рецензентом виникли інші кардинальні суперечності, редакція або призначає ще одного рецензента, або ж бере за основу насамперед резолюцію рецензента. Відхилені статті не розглядаються повторно.

9. Якщо рішення щодо можливості опублікування – негативне, редакція збірника наукових статей повідомляє автору про причини відмови; на вимогу автора ознайомитися з рецензією – редакція надає копію(ї) рецензії(й) без розкриття прізвища рецензента.

10. Після ухвалення редколегією позитивного рішення про майбутнє опублікування статті відповідальний секретар редакції інформує про це автора й називає приблизні терміни розміщення статті на сайті видання (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/index) та у друкованому примірнику вісника.

11. Позитивна рецензія не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редакційна колегія, зважаючи на обґрунтованість роботи і відповідність її тематиці видання.

12. Оригінали рецензій зберігаються в редакції протягом п’яти років.

13. Для отримання максимально повного і об’єктивного оцінювання статті редакція збірника наукових праць використовує «Пам’ятку рецензенту наукової статті», відповідно до якої кожен рецензент фахово виокремлює низку критеріїв, зокрема, чи:

  • винесені на обговорення питання відповідають профілю видання та є актуальними;
  • назва публікації чітка й узгоджується зі змістом;
  • мета статті та методи дослідження викладені чітко й логічно обґрунтовані;
  • інтерпретації, спостереження і висновки, що містяться в статті, добре обґрунтовані
  • інтерпретації, спостереження і висновки відповідають меті й завданням;
  • структура статті та спосіб її написання зрозумілі і відповідають вимогам;
  • стаття містить нові оригінальні інтерпретації, спостереження і результати;
  • автор (и) використовують нові наукові дослідження з зазначеної проблеми;
  • автор коректно використовує терміни;
  • резюме відображає зміст статті.
У цій пам’ятці також зазначено, що рецензент повинен окреслити рекомендації (рекомендую надрукувати статтю без змін; рекомендую надрукувати статтю із запропонованими змінами, уточненнями, доповненнями, якщо автор внесе запропоновані зміни; не рекомендую друкувати цю статтю) та зробити відповідні зауваження (якщо є).

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.