Вісник Львівського університету. Серія журналістика

У  Віснику  вміщено  наукові  праці  українських  та  зарубіжних  авторів,  що  відображають
широкий спектр проблем функціонування мас-медіа в Україні, Європі та світі; акцентовано увагу
на їхній ролі в утвердженні національної ідентичності та універсальних цінностей.