Вісник Львівського університету. Серія журналістика

Рік заснування: 1958

Галузь та проблематика: У Віснику публікуються наукові праці українських та зарубіжних авторів, що відображають широкий спектр проблем функціонування мас-медіа в Україні, Європі та світі; акцентовано увагу на їхній ролі в утвердженні національної ідентичності та універсальних гуманістичних цінностей. Для науковців, викладачів, студентів.

Наказ МОН України №1413 від 24.10.2017р. (додаток 7), за яким «Вісник» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, втратив силу 17.09.2020 р. після піврічної пролонгації через карантин дії Наказу МОН України №409 від 17.03.2020 р. (Додаток 2).

Спеціальність: соціальні комунікації.

ISSN 2078-7324 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB №14618-3589Р від 30.10.2008 р.

Виходить 1–2 рази на рік

Електронну версію журналу включено до каталогу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Google Scholar, Index Copernicus.

Номери з 2006 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка.

Головний редактор: М. Г. Житарюк, д-р наук із соціальних комунікацій, професор.
Заступники головного редактора: І. В. Крупський, д-р і. наук, професор; П. В. Іванишин, д-р філол. наук, професор.
Відповідальний секретар: Т. М. Хоменко, канд. філол. наук, доцент.

Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет журналістики, вул. Генерала Чупринки, 49, к. 203, 79044, Львів, Україна.

Телефон: +38 (032) 239-47-51

E-mail: journalism.faculty@lnu.edu.uamgzhyt@i.ua

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.


Тексти видання ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.