№ 40 (2012)

Випуск 40, частина 1

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40

Зміст

V. Bilanyuk
PDF
A. Melnyk, B. Mukha
PDF
O. Shabliy
PDF
Ya. Kravchuk
PDF
S. Kukurudza
PDF
R. Lozynskyy
PDF
S. Pozniak, О. Bonishko
PDF
V. Petlin, E. Ivanov
PDF
M. Malska, M. Rutynskyi
PDF
А. Baitsar
PDF
N. Blazhko, F. Kiptach
PDF
A. Bogucki, P. Voloshyn
PDF
A. Bogucki, A. Jacyshyn, R. Dmytruk, O. Tomeniuk, D. Zavalij, M. Lanczont
PDF
V. Brusak, K. Moskalyuk
PDF
A. Veselova
PDF
P. Voloshyn
PDF
N. Gasuliak
PDF
V. Haskevych, V. Blystiv, H. Skilska
PDF
V. Denуs
PDF
N. Dnistryanska
PDF
A. Domaranskyy
PDF
V. Dudych, I. Gnatyak
PDF
V. Dupelich
PDF
O. Zagulska
PDF
M. Kadnichanska
PDF
A. Kal'ko
PDF