ОЦІНКА ПРИРОДНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІТА УРАЗЛИВОСТІПІДЗЕМНИХ ВОД ТЕРИТОРІЇ ЛЬВОВА ВІД АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ

P. Voloshyn

Анотація


Схарактеризовано головні водоносні горизонти, поширені на території м. Львова. Проаналізовано ключові чинники, що впливають на ступінь захищеності та уразливості підземних вод. Оцінено природну захищеність та уразливість різновікових водоносних горизонтів. З’ясовано, що найменш захищеними від забруднення є води четвертинного водоносного комплексу. Дещо більше захищені й менш уразливі води опільського і тираського водоносних горизонтів баденію, що залягають під косівськими глинами. Найбільше захищені напірні води крейдового водоносного горизонту, щорозміщені під товщею четвертинних і міоценових відкладів.


Ключові слова


підземні води; захищеність; уразливість; забруднення; зона аерації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волошин П. Антропогенні зміни вод підземної гідросфери центральної частини Львова // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. 2003. Вип. 29 – С. 145–150.

Гольдберг В.М. Природные и техногенные факторы защищенности грунтовых вод // Бюл. МОИП, 1983. № 2. – С. 103–110.

Зекцер И.С. Региональная оценка уязвимости пресных подземных вод: методологические аспекты и практическое применение / И.С. Зекцер, О.А. Каримова, О. Бужуоли, М. Буччи // Водные ресурсы, 2004, том 31, № 6. – С. 645–650.

Легенда до гідрогеологічної карти комплекту державної геологічної карти України масштабу 1: 200000. Волино-Подільська серія. Пояснювальна записка. І.І. Залеський, І.В. Саніна. – К. : Держ. геол. служба, 2006. – 28 с.

Методические рекомендации по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод. – М., 1987. – 86 с.

Шестопалов В. М. Оценка защищен- ности и уязвимости подземных вод с учетом зон быстрой миграции / В.М. Шестопалов, А.С. Богуславский, В.Н. Бублясь. – Киев, 2007. – 120 с.

Margat J. 1968. Vulnerabilite des nappes d’eau souterraine a la polution (Vulnerability of groundwater to pollution).BRGM ublication 68 SGL 198 HYD. Orleans.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2039

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)