ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ГЕОПАРКУ НА ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТРІВ

V. Brusak, K. Moskalyuk

Анотація


Розглянуто можливість створення на території Товтрів міжнародної категорії збереження геоспадщини – геопарку . Схарактеризовано геолого-геоморфологічну будову території Подільських Товтрів та зазначено особливо цінні геолого-геоморфологічні об’єкти, які стануть основою проектованого геопарку. Подано перелік геотуристичних об’єктів досліджуваної території та запропоновано шляхи розвитку пізнавальних форм туризму у межах Товтрів.


Ключові слова


геолого-геоморфологічний об’єкт; геоспадщина; геопарк; Глобальна мережа геопарків; Європейська мережа геопарків; викопний риф; Подільські Товтри.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зінько Ю.В. Дослідження, охорона та використання геоморфологічної спадщини на великопросторових заповідних територіях Західної України / Ю.В. Зінько // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2006. – Вип. 33. – С. 99–111.

Зінько Ю.В. Передумови створення геопарку “Українські Товтри” / Ю.В. Зінько, О.М. Шевчук // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях”], (Гримайлів, 21–23 трав. 2008 р.). – Гримайлів ; Тернопіль : Джура, 2008. – С. 94–99.

Знаменська Т.О. Товтровий кряж та його місце у структурі Південно-Західної окраїни СхідноЄвропейської платформи / Т.О. Знаменська // Геол. журн. – 1976. – Т. 36. Вип. 5. – С. 54–62.

Каплун І.Г. Геопарк як модель збереження та оптимального природокористування Подільських Товтр / І.Г. Каплун, І.Ю. Чеболда // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях”], (Гримайлів, 21–23 трав. 2008 р.). – Гримайлів ; Тернопіль : Джура, 2008. – С. 121–126.

Королюк И.К. Подольские Толтры и условия их образования / И.К. Королюк // Труды Ин-та геологических наук АН СССР. Сер. геол. – 1952. – Вып. 110. – № 56. – С. 9–120.

Михайлов В.А. Прогнозно-геологическая оценка известняков Толтровой гряды как сырья для различных отраслей промышленности / В.А. Михайлов // Отчет о работах проведенных в 1967– 1971 гг. – К., 1971. – 194 с.

Мурська О.П. Еколого-освітня діяльність ПЗ “Медобори” / О.П. Мурська // Стратегія і тактика природоохоронної діяльності лісового заповідника (на прикладі природного заповідника “Медобори”). – Львів : Сполом, 2006. – С. 306–313.

Шевчук О.М. Використання геолого-геоморфологічної спадщини природного заповідника “Медобори” для популяризації наук про Землю / О.М. Шевчук, О.П. Мурська, Г.І. Оліяр // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях”], (Гримайлів, 21–23 трав. 2008 р.). – Гримайлів ; Тернопіль: Джура, 2008. – С. 328–331.

Jasionowski M. Budowle serpulowo-mikrobialitowe sarmatu na Roztoczu: niezwykle joint-venture / M. Jasionowski // Przegl. Geol. – 1996. – Vol. 44. – S. 1044–1048.

European Geopark Network. – Режим доступу до джерела: www.europeangeoparks.org.

UNESCO Geoparks Programme – a new initiative to promote a global network of geoparks safeguarding and developing selected areas having significant geological features // Hundred and fifty-sixth Session. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Executive Board. Paris, 1999. S. 1–4. – Режим доступу до джерела: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001151/115177e.pdf]
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2037

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)