№ 41 (2013)

Випуск 41

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.41

Зміст

N. Belova
PDF
A. Bogucki, P. Voloshyn, Yu. Andreychuk
PDF
Ya. Bilanchyn, L. Goshurenko, I. Leonidova, Ihor Orlyk
PDF
I. Bojko
PDF
V. Brusak, M. Maydanskiy
PDF
I. Vovk
PDF
I. Voloshyn, L. Matviychuk, B. Gerasymchuk
PDF
P. Voloshyn
PDF
V. Haskevych, O. Lutsishin
PDF
P. Horishnyy, M. Kret
PDF
I. Hudzelyak
PDF
V. Denуs
PDF
N. Dnistryanska, M. Dnistryanskyy
PDF
O. Yergina
PDF
Y. Zinko
PDF
H. Ivanyuk
PDF
Y. Ivakh
PDF
Y. Ilchyshyn
PDF
I. Kuraeva, I. Roga, L. Sorokina, O. Holubtsov
PDF
S. Leonova, Olena Nikipelova
PDF
O. Mkrtchian
PDF
B. Mukha
PDF
M. Nazaruk, I. Sholok
PDF
M. Petrovska, I. Mykhayliv
PDF
S. Pozniak, L. Maznyk
PDF
A. Renda
PDF
I. Rovenchak
PDF
B. Svydnytskyi, M. Paseka
PDF
I. Sirenko
PDF
O. Sova
PDF
S. Stoyko, I. Koynova
PDF
L. Teodorovich
PDF
I. Tykhanovych
PDF
O. Tomeniuk
PDF
V. Trigub
PDF
I. Chernets
PDF
Yu. Chykailo
PDF
A. Yatsyshyn, M Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, A. Bogucki, S. Vas’kiv
PDF
A. Bogutskiy
PDF
O. Tomeniuk
PDF