№ 15 (2012)

Випуск 15

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Volodymyr Melnyk
PDF
Ihor Zakhara
PDF
Vasyl Lysyy
PDF
Andriy Dakhniy
PDF
Маriya Alchuk
PDF
Lydija Safonik
PDF
Valerij Stetsenko
PDF
Andriy Synytsya
PDF
Iryna Pukhta
PDF
Maryna Lazareva
PDF
Tetyana Yakovenko
PDF
Nataliya Cholovska
PDF
Ulyana Lushch
PDF
Olha Sobol
PDF
Olena Bochulia
PDF
Snizhana Mamchak
PDF
Oksana Sarabun
PDF
Natalia Sanotska
PDF
Tetiana Vlasevych-Khorkava
PDF
Volodymyr Bodnar
PDF

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Tatyana Yaroshenko
PDF
Olha Lishchynska
PDF
Oksana Darmoriz
PDF
Igor Kolesnyk
PDF
Bogdana Brylynska
PDF
Solomia Plakhta
PDF
Olga Holubovych
PDF
Roman Galuiko
PDF
Mykhaylo Kobryn
PDF
Vitalina Kovalchuk
PDF
Andrij Mochurad
PDF

ПОЛІТОЛОГІЯ

Gennadiy Shipunov
PDF
Andriy Garbadyn
PDF
Iryna Kostiv
PDF
Taras Rad
PDF
Bohdan Yurdyha
PDF

ПСИХОЛОГІЯ

Lyudmyla Shcherbyna
PDF
Yuriy Vintyuk
PDF
Olena Shtepa
PDF
Halyna Mykhalchyshyn
PDF