КОЗАЦТВО ТА ПОГРАНИЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ТИПУ КУЛЬТУРИ

Bogdana Brylynska

Анотація


Розглянуто феномен козацтва та його вплив на формування українського типу культу-
ри. Виділено характеристики козацького феномену як пограничного явища та співвіднесено
їх з українським типом характеру та культури. Проаналізовано культурно-історичну спе-
цифіку цього явища, з’ясовано умови та причини виникнення козацтва. Розглянуто особ-
ливості соціально-політичних умов у період формування козацького утворення. Визначено
риси характеру козаків та розкрито самобутність їхньої правової та політичної системи.
Окреслено взаємозв’язок явища козацтва та українського типу культури.
Ключові слова: козацтво, культура, український характер, індивідуалізм, межа, кордон,
пограничний.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.