ЗАЛЕЖНІСТЬ Ca2+-АКУМУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МІТОХОНДРІЙ ПЕЧІНКИ ВІД ВІКУ ТВАРИН

L. Dubitsky, N. Nalyvayko, J. Kravenska

Анотація


Досліджували кальцієву ємність і кінетичні властивості Са2+-уніпортера мітохондрій печінки щурів різного віку. Встановлено, що максимальна швидкість (Vmax) уніпорту Са2+ у матрикс мітохондрій печінки з віком суттєво знижується і становить у молодих (6 тижнів), дорослих (10 місяців) і старих тварин (20-22 місяці) відповідно 285,71, 169,49 і 86,96 нмоль Са2+/хв·мг білка. Константа Міхаеліса Са2+-уніпортера мітохондрій (Kм) у дорослих і старих тварин суттєво не відрізняється (19,86–22,77 мкМ), але значно вища у молодих тварин (31,71 мкМ). Це свідчить про низьку спорідненість Са2+-уніпортера мітохондрій молодих тварин до Са2+. З віком тварин суттєво знижується також кальцієва ємність мітохондрій печінки. Отримані результати свідчать про пригнічення кальційакумулювальної функції мітохондрій у печінці під час старіння тварин.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.