ВПЛИВ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ Pb2+ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФОТОТРОФНИХ СІРКОБАКТЕРІЙ CHROMATIUM OKENII

I. Kushkevych, S. Hnatush, S. Gudz, O. Kulachkovskiy, A. Fedorovych

Анотація


Вивчено ріст культури Chromatium okenii у середовищі Ван Ніля за впливу різних концентрацій іонів плюмбуму. Показано, що внесення Pb2+ у середовище пригнічує ріст фототрофних сіркових бактерій. Визначено швидкість поглинання кисню культурою сіркових бактерій C. okenii при рості у середовищі з додаванням іонів плюмбуму. Проведено аналіз спектрів поглинання пігментів пурпурових сіркобактерій за різних концентрацій Pb2+. Визначено якісний і кількісний склад основних фотосинтезувальних пігментів у клітинах за цих умов. З'ясовано, що ультраструктура клітин C. okenii зазнає змін під впливом іонів плюмбуму.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.