АЛГОРИТМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ І ДИНАМІКА ЕКОЛОГІЧНОЇ НІШІ ПОПУЛЯЦІЇ РОСЛИН

V. Kyyak

Анотація


Розглянуто особливості популяційної поведінки і зміни екологічної ніші на різних стадіях життєвого циклу популяції – у періоди її зародження, розвитку, деградації та втрати життєздатності. Проведене порівняння життєвих циклів малих ізольованих популяцій рідкісних і ендемічних видів високогір’я Українських Карпат із великими континуальними популяціями та метапопуляціями широко розповсюджених видів. Показано, що популяція може започаткуватися у проміжку умов від оптимальних до песимальних і що її зародження неможливе у критичних умовах. У сформованій популяції зона екологічної толерантності особин і популяції спільна та містить критичні умови, притаманні особинам. Під час втрачання життєздатності зона екологічної толерантності для популяцій вужча, ніж для особин. У критичних умовах настає втрата життєздатності популяції.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.