ВАЖКІ МЕТАЛИ В ТКАНИНАХ І ОРГАНАХ CРІБЛЯСТОГО КАРАСЯ (CARASSIUS AURATUS GIBELIO) ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

O. Fedonenko, T. Ananieva, N. Esipova

Анотація


Вміст важких металів визначали у тканинах і органах сріблястого карася (Сarassius auratus gibelio) методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Отримані дані порівнювали зі значеннями прийнятих гранично-допустимих концентрацій (ГДК) досліджуваних важких металів у рибних продуктах. Як видно з отриманих даних, внутрішні органи можна розташувати у порядку зростання рівня вмісту важких металів м’язи < гонади < селезінка < печінка, що узгоджується з інтенсивністю обмінних процесів у них, з відмінностями їх фізіологічної структури і хімічного складу. Відзначені статеві розходження в нагромадженні важких металів у м’язах, печінці, гонадах; у самців вміст мікроелементів вищий, ніж у самиць. Високий рівень важких металів в організмі карася зумовлений бентосним типом живлення риби.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.