ДІЯ ТЕТРАХЛОРМЕТАНУ НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ Β-КАРОТИНУ ТА БІОМАСИ ДРІЖДЖІВ PHAFFIA RHODOZYMA IBM Y-5026

M. Kolisnyk

Анотація


Встановлено, що утримання щурів на раціонах з добавкою β-каротину або біомаси каротиносинтезуючих дріжджів P. rhodozyma зменшує токсичний вплив тетрахлорметану: знижує концентрацію молекул середньої маси й активність амінотрансфераз у сироватці крові, а також гальмує розвиток оксидативного стресу: знижує рівень карбонільних груп білків, підвищує активність супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази і сумарну антиоксидантну активність у печінці, головному мозку та серці тварин. Порівняльний аналіз коригувальної здатності досліджуваних добавок за умов отруєння щурів свідчить про вищий захисний ефект біомаси дріжджів P. rhodozyma порівняно з β-каротином.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.